Publicatie-
datum:

5 november 2021

Publicatiedatum: 5 november 2021
Onderwijs en samenleving Samen besturen

‘’Zowel in structuur als cultuur moet je verantwoordelijkheid teruggeven aan de docenten. Minder protocollen en meer vertrouwen geven is heel belangrijk’’, vindt Kees Boele. Zo ziet hij dat als je docenten vrijheid teruggeeft, er in de klaslokalen een andere sfeer ontstaat waar leerlingen en studenten beter van worden.

Samen besturen

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen besturen. Verus wil randvoorwaarden scheppen voor geïnspireerd goed onderwijs. Dat doen we door betrokken te zijn bij elkaar en samen te verbinden als gemeenschap, met begrip voor de positie van leden die in hun eigen leergemeenschap functioneren. Bestuurlijke vraagstukken lossen we samen op, met hulp van collega-bestuurders of een adviseur.

Verus