Publicatie-
datum:

11 mei 2021

Publicatiedatum: 11 mei 2021
Onderwijs en samenleving Samen leven

Diversiteit is een gegeven, maar inclusiviteit is hard werken. Maar staat inclusiviteit ook op gespannen voet met de vrijheid van onderwijs?

Samen leven

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen leven. Verus wil bijdragen aan een vrije, inclusieve en pluriforme samenleving. Nu en in de toekomst. Dit doen we door invulling te geven aan de vrijheid van onderwijs met geïnspireerd goed onderwijs en met oog voor maatschappelijke problemen en kansen.

Verus