Publicatie-
datum:

11 mei 2021

Publicatiedatum: 11 mei 2021
Onderwijs en samenleving Samen leven

Staan inclusiviteit en vrijheid van onderwijs op gespannen voet met elkaar? Volgens Erik Borgman is het juist het tegendeel. ‘Er is alleen maar inclusiviteit als er vrijheid van onderwijs is’, meent hij. Maar wat betekent dit precies?

Samen leven

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen leven. Verus wil bijdragen aan een vrije, inclusieve en pluriforme samenleving. Nu en in de toekomst. Dit doen we door invulling te geven aan de vrijheid van onderwijs met geïnspireerd goed onderwijs en met oog voor maatschappelijke problemen en kansen.

Verus