Publicatie-
datum:

14 januari 2021

Publicatiedatum: 14 januari 2021
Onderwijs en samenleving Samen leven

Ook binnen de partij van Westerveld bestaat er nog verdeeldheid over het behoud of afschaffen van artikel 23. ‘Je moet kinderen zoveel mogelijk met elkaar laten opgroeien om te leren van verschillen’.

Samen leven

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen leven. Verus wil bijdragen aan een vrije, inclusieve en pluriforme samenleving. Nu en in de toekomst. Dit doen we door invulling te geven aan de vrijheid van onderwijs met geïnspireerd goed onderwijs en met oog voor maatschappelijke problemen en kansen.

Verus