Publicatie-
datum:

21 november 2019

Publicatiedatum: 21 november 2019
Bestuur en samenwerking Burgerschap Identiteit

Hij vond inclusief onderwijs altijd een mooie kreet, maar het stond ver van zijn werkelijkheid af, vertelt directeur-bestuurder Van Tricht. Maar nu ‘zijn’ CBS De Grondtoon een nieuw

schoolgebouw krijgt samen met de gereformeerde Groen van Prinstererschool, vindt Van Tricht de tijd rijp voor actie. Ze lieten verschillende scenario’s onderzoeken. Drie scholen onder één dak stoppen is een optie, maar ze wilden ook de mogelijkheid bekijken om alle kinderen te laten opgaan in reguliere klassen.

Inclusieve maatschappij

Dus: op naar Canada! Dat land staat niet alleen bekend om zijn inclusieve onderwijs, de hele maatschappij is inclusief. “Waarom lukt het daar?”, wilden Van Tricht en zijn reisgenoten weten. “En: ís het wel een succes?”

Inclusief onderwijs lukt in Canada, zoveel werd Van Tricht wel duidelijk. Hij bezocht scholen waar kinderen met autisme, in rolstoelen en met allerhande syndromen en beperkingen opgaan in reguliere klassen. “Kinderen die Nederlandse reguliere scholen normaalgesproken gauw aan de kant zetten, zie je hier in de klas zitten.”

Special needs program

Inclusief onderwijs3

Andere kinderen? “Hebben er ook geen last van. Sterker: ze worden socialer en leren omgaan met diversiteit.”

Een mooiere maatschappij

Van Tricht is helemaal om. “Als dit lukt, en je houdt het jarenlang vol, leidt dat op alle fronten tot betere samenwerking. Tot een mooiere maatschappij.”

Hordes: geld, mensen, imago

Er zijn natuurlijk wel honderd hordes te bedenken voordat zoiets succesvol kan in Bunschoten-Spakenburg.

Om te beginnen horde 1: geld. Het samenwerkingsverband passend onderwijs staat hier niet onwelwillend tegenover, weet Van Tricht. En dan is er de gemeente. Die volgt dit traject met grote interesse want ze ziet vooral graag dat de rekening voor het leerlingenvervoer naar nul euro gaat. “Daar moeten we blijven benadrukken dat het ons gaat om de diepere gedachte dat er voor de hele gemeenschap positieve gevolgen aan zitten.”

Horde 2: de medewerkers. In een tijd van lerarentekort mensen lokken met ‘inclusieve klassen’. Is dat handig? “Wat doe je je leraren aan? Ja, dat was ook mijn vraag in Canada”, reageert Van Tricht. “Maar de allerdiepste passie die onderwijsmensen hebben is: kinderen helpen en perspectieven bieden. Inclusief onderwijs helpt mensen puur voor die diepere waarden te gaan.”

“Maar zonder systeemverandering gaat dit nooit lukken”, vult Van Tricht meteen aan. “Ik ga dit mijn leraren niet, vanuit een bevlogen droom van bestuurders en directeuren, door de strot duwen. Extra geld en handen in de klas zijn een basisvoorwaarde.”

Inclusief onderwijs2

Horde 3: word inclusief en binnen de kortste keren is jouw imago: dé speciale school van Bunschoten-Spakenburg. “Wij willen begínnen. Maar inclusief onderwijs moet in de loop der jaren op alle scholen van Bunschoten-Spakenburg vormkrijgen. Mijn ambitie is: Alle scholen, houden alle kinderen binnen. Maar ik weet: dat is de eindfase. We beginnen nu bij een droom. En ik heb altijd geleerd een ambitie krachtig te formuleren.”

Op dit moment doet een procesbegeleider onderzoek bij de drie scholen. Intussen wordt er gewerkt aan het definitieve ontwerp van de nieuw te bouwen school.

Geïnteresseerd wat Van Tricht en zijn medereizigers allemaal zagen tijdens hun studiereis? Een verslag vind je hier.

Op woensdag 12 februari 2020 vindt in Spant! Bussum de eerste landelijke conferentie plaats rond het thema 'Naar Inclusiever Onderwijs'. De minister van Onderwijs Arie Slob en de minister van Gehandicaptenzaken Rick Brink hebben hun medewerking toegezegd. Verus organiseert deze dag samen met VOS/ABB, LVGS en NCOJ. Welkom!

Gerelateerde berichten