Publicatie-
datum:

10 april 2024

Publicatiedatum: 10 april 2024
Identiteit Samen geloven

Expertisecentrum LERVO (Levensbeschouwing en Religie in het Voortgezet Onderwijs) zet in op goede levensbeschouwelijke educatie voor alle leerlingen in het VO. Het is een samenwerking van een brede groep opleiders, onderzoekers en docenten. Vanuit Verus werkt adviseur Marcel Elsenaar mee als projectleider.

Het afgelopen jaar is de basis gelegd voor een landelijk curriculum voor het vakgebied levensbeschouwing en religie dat vernieuwend is én aansluit bij de verschillende manieren waarop scholen hieraan vormgeven: als vak levensbeschouwing of godsdienst of als aandachtsgebied bij de mens en maatschappijvakken en burgerschapsvorming. De perspectiefgerichte benadering geeft ruimte om het op de eigen school vorm te geven, aansluitend bij de eigen identiteit en leerlingpopulatie. Op basis van de drie doeldomeinen van onderwijs van Gert Biesta is het curriculum erop gericht dat leerlingen meer inzicht krijgen in de buiten- en binnenkant van levensbeschouwing en religie en bijdraagt aan de vorming van leerlingen als burger in de pluriforme samenleving. Daarvoor heb je als leerling kennis, vaardigheden en ervaringen nodig.

Bijeenkomst

Op woensdag 22 mei a.s. organiseert LERVO een bijeenkomst voor bestuurders, schoolleiders en docenten in het openbaar en bijzonder onderwijs. Tijdens deze middag bespreken we de perspectiefgerichte benadering waarop LERVO gebaseerd is, de veranderende urgentie van levensbeschouwing en religie in het VO en casussen die aansluiten bij de praktijk van bestuurders en schoolleiders.

Sprekers zijn:

  • Gerdien Bertram, hoogleraar Onderwijs in levensbeschouwelijk en pedagogisch perspectief aan de Vrije Universiteit in Amsterdam,
  • Isolde de Groot , Universitair docent Burgerschapseducatie en betekenisvol onderwijs UVH
  • Pieter Lossie, Jonge klimaatbeweging
  • Markus Davidsen, Projectleider curriculum Expertisecentrum LERVO

Je bent van harte welkom.

Datum: woensdag 22 mei 2024 van 13.30 uur – 16.00 uur (vanaf 13.00 uur inloop met lunch)

Voor wie? bestuurders VO, schoolleiders VO en docenten Locatie: Observant, Stadhuisplein 7, Amersfoort

Neem gerust een collega mee uit jouw organisatie die ook bij het thema betrokken is. De collega kan jou ook vervangen als je zelf niet aanwezig kunt zijn. Aanmelden uiterlijk maandag 13 mei a.s. via https://lervo.nl/evenementen/. Als je je op een andere manier wilt laten informeren, kun je dat laten weten via [email protected] of via Marcel Elsenaar.

Samen geloven

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen geloven. Verus laat zich inspireren door het christelijke geloof. Dit geloof verbindt ons en draagt bij aan een inclusieve samenleving met verschillende visies op goed (samen)leven. Onze christelijke waarden kleuren het perspectief waarmee we naar de samenleving, het onderwijs en relaties kijken.

Verus

Gerelateerde berichten