Publicatie-
datum:

23 november 2022

Publicatiedatum: 23 november 2022
Bedrijfsvoering Samen sterker

Majoor werkt op VPCO Rhenen, een klein bestuur met twee scholen. Een aantal jaar geleden werd zij benaderd door Vera van der Windt en Gerben Nouse van WIA Specialist. “Aangezien wij weinig expertise hebben over dit thema, hebben we hen uitgenodigd voor ons federatie-overleg. Dit houden wij samen met een bestuur in Amerongen. Ze hebben ons uitgelegd wat de beschikking premie Werkhervattingskas precies betekent. Wij stuurden deze eerst vrijwel meteen door naar het administratiekantoor. Maar hier blijkt dat we toch een hoop hebben laten liggen. Door het UWV worden namelijk regelmatig inschattingsfouten gemaakt bij de personen voor wie wij betalen. Dit houdt in: zij ontvangen soms niet de juiste uitkering.”

Van der Windt en Nouse, waar Verus nauw mee samenwerkt, zijn gespecialiseerd in alles rondom arbeidsongeschiktheid op het moment dat het UWV in beeld komt. Zij benaderen zelf actief scholen hierover, omdat zij merken dat er een gewoonte is dat de beschikking Werkhervattingskas vaak wordt geaccepteerd en betaald. “Op het moment dat iemand arbeidsongeschikt raakt en uitkering krijgt van het UWV, kost dat substantieel veel geld. Controle is van groot belang, want er worden regelmatig inschattingsfouten of beoordelingen gemaakt. En ook na een langlopende uitkering is het belangrijk om te blijven controleren en aan de bel te trekken.”

Contact met de school

Het initiatief kwam vanuit WIA Specialist om contact te leggen met VPCO Rhenen. Verus-adviseur Carola van der Meeren is hier ook direct vanaf het begin bij betrokken geweest. Maar hoe ging dat eerste contact met de school? “Ik had contact met Karin Majoor, waarbij ik heb uitgelegd dat als iemand een WGA-uitkering (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) krijgt, je als school daarvoor betaalt. Je moet er dus blind op vertrouwen dat dit klopt. Op basis van de beschikking premie Werkhervattingskas hebben we gekeken naar wat de school kwijt is. Maar dat is enkel de kapstok. Wij keken wat daaronder zat en Karin gaf ons het vertrouwen om dit te controleren en onderzoeken bij het UWV.”

Het desbetreffende dossier kwam in 2020 op het bordje van Van der Windt en Nouse. De medewerker zat sinds 2018 arbeidsongeschikt thuis en kreeg een WGA-uitkering. Deze uitkering bleef maar doorlopen. Daarop stelde WIA Specialist voor om een herbeoordeling van het dossier aan te vragen. Na inzage bleek dat er sprake was van een lopende behandeling. Dan wordt verwacht dat er nog verbetering kan optreden. “Als iemand een uitkering voor arbeidsongeschiktheid aanvraagt, krijgt hij of zij een uitkering gebaseerd op het maandloon van de twaalf maanden voordat ze ziek werden. Het UWV heeft onder meer het beleid, wegens personeelstekort, om uitkeringen zomaar om te zetten zonder een persoon te zien. Wij zeggen hiervan: dit kan niet. Deze uitkering werd namelijk zonder sociaal-medisch onderzoek omgezet naar een vervolguitkering. In het proces daarna gaven wij aan waarom dat niet kan. Het UWV bracht stukken in, wij dienden op onze beurt weer aanvullend bezwaar in. De uiteindelijke beslissing die het UWV nam, was dat er met terugwerkende kracht een IVA-uitkering (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) werd toegekend. Dit houdt in dat de desbetreffende werknemer een hogere uitkering krijgt en de werkgever voor de uitkering niet wordt doorbelast. Door de terugwerkende kracht had de school ook recht op een flinke premiecorrectie Werkhervattingskas, omdat de premie lange tijd onterecht te hoog was vastgesteld”, legt Nouse uit.

Aangename verrassing

Uiteindelijk scheelt dit voor VPCO Rhenen voor deze werknemer alleen al 53.000 euro, geld dat daardoor weer rechtstreeks in het onderwijs gestoken kan worden. “Het is natuurlijk een mooie verrassing als je dit te horen krijgt”, vertelt Majoor. “Ik ben het meest blij voor onze oud-medewerker. Zij mag nu stoppen met knokken en gewoon ziek zijn. Daarnaast krijgt zij ook een extra uitkering. En het is voor haar zoveel fijner om niet telkens te moeten bewijzen dat ze te ziek is om te werken. Ze komt amper het huis uit, lag meerdere keren afgelopen jaar in het ziekenhuis en heeft hulp nodig. En dan moest ze telkens aan het UWV bewijzen dat ze niet fit is. Het is een ontzettende opluchting dat de inschattingsfout is hersteld en ze nu een IVA-uitkering krijgt.”

Fouten

Maar waar gaat het dan mis dat er fouten worden gemaakt? De Belastingdienst krijgt informatie van het UWV. Op basis daarvan wordt de beschikking premie Werkhervattingskas gemaakt. De belastingdienst doet dat goed, maar na controle blijken de gegevens daar in veel gevallen fout te zijn. Dit gaat om gegevens die door het UWV zijn aangeleverd. “Wij merken dat scholen vaak stoppen bij de controle beschikking Werkhervattingskas. Dat is zonde. Want de verdiepingsslag naar controle bij het UWV: die stap wordt vaak niet gezet. Wij ontzorgen daarbij. Wij inventariseren dan de hele WGA en geven per werknemer een advies. Scholen mogen hierbij zelf zeggen of zij dit verder uitgezocht willen hebben. Hiermee willen we koudwatervrees wegnemen. We pushen niet, maar kijken heel reëel: heeft het UWV het goed gedaan of klopt het niet? We gaan voor rechtvaardigheid”, zegt van der Windt.

Majoor drukt andere scholen op het hart deze beschikking Werkhervattingskas goed te laten controleren. “Je hebt daar kennis voor nodig. Als je net zoals wij dat niet in huis hebt, moet je dat erbij zoeken. Ik denk dat het namelijk te vaak gebeurt dat de premie wordt betaald, zonder controle. Terwijl er bij het overbelaste UWV zoveel fouten worden gemaakt. Daarnaast zijn sommige verzekeringsartsen heel coulant, maar anderen gaan veel te snel voorbij aan hoe het werkelijk met een ex-werknemer gaat. Daarom is dit een kans die je moet pakken, zeker in samenwerking met Verus en WIA Specialist. Je betaalt onterecht, waar de overheid haar rol zou moeten pakken. En dit enkel en alleen door een inschattingsfout bij het UWV. Dit gaat ten koste van de mentale gezondheid van oud-medewerkers en het onderwijs.”

Wat kan Verus voor je doen?

Binnenkort ontvang je weer de beschikking Werkhervattingskas. Leden van Verus kunnen deze beschikking door Verus laten controleren op juistheid zoals: klopt het dat er (ex)medewerkers in 2021 een Ziektewet en of WGA uitkering(en) ontvangen hebben, kan een uitkering verhaald worden op een aansprakelijke derde, is de ziekteoorzaak en toerekening correct (in diverse situaties mag een uitkering niet worden toegerekend aan de werkgever, zoals bij ziekte door zwangerschap of bevalling, No Risk, arbeidsgehandicapten status, etc.)? En waar het ook vaak mis gaat zijn onjuistheden door samenvoegingen en fusies.

Verus kijkt ook naar het premiepercentage dat je vanaf volgend jaar gaat betalen en kan een inschatting maken of eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet en WGA financieel gunstig is voor de onderwijsinstelling. We kijken hierbij niet alleen naar de financiële kant maar nemen ook de beleidsmatige kant, denk aan verzuimbeleid, verzuimbegeleiding met je door. Wil je meer weten? Neem dan contact op met Carola van der Meeren.

Samen sterker

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen sterker. Verus wil de aanwezige kennis, inzet, diensten en massa van een vereniging gebruiken om van elkaar te leren, (maatschappelijke) ambities waar te maken door expertise in te schakelen en schaalvoordeel te benutten. Dat is de kracht van samen.

Verus

Gerelateerde berichten