Publicatie-
datum:

11 mei 2022

Publicatiedatum: 11 mei 2022
Bestuur en samenwerking Samen besturen

Nu de coronamaatregelen afgeschaald zijn, hopen we elkaar weer fysiek te ontmoeten in Woerden. Jullie zijn daarbij van harte welkom. De bijeenkomst duurt van 10.00 tot 12.00 uur, waarna aansluitend een lunch is geregeld. De formele uitnodiging en stukken volgen in de weken vóór 24 juni. We hopen je te zien!

Samen besturen

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen besturen. Verus wil randvoorwaarden scheppen voor geïnspireerd goed onderwijs. Dat doen we door betrokken te zijn bij elkaar en samen te verbinden als gemeenschap, met begrip voor de positie van leden die in hun eigen leergemeenschap functioneren. Bestuurlijke vraagstukken lossen we samen op, met hulp van collega-bestuurders of een adviseur.

Verus

Gerelateerde berichten