Dat kan ik alleen samen met leden en medewerkers van Verus, want in de scholen is het nieuws. Soms is het nieuws geschikt voor het intranet van de school, soms voor de nieuwsbrief van Verus, soms voor lokale of regionale media en soms voor landelijke media. Daarover adviseer ik graag.

Communicatie versterken

Als communicatiestrateeg wil ik er vanuit mijn vakgebied aan bijdragen dat Verus zijn meerjarendoelen behaalt. Met de juiste issues en een goed imago. Door te zoeken naar een versterkend effect in de communicatie van medewerkers en leden die ook hun eigen communicatiekanalen hebben en hen daarin te begeleiden en te coachen. En door in de merkpositionering de juiste beweging te maken.

De overheid worstelt met het doel van het onderwijs. Onderwijs moet dan vooral maatschappelijke problemen oplossen en kinderen carrièreperspectief bieden. In de uitgave van Verus ‘Gedachten bij goed onderwijs’ dragen vooral persoonsvorming en het bevorderen van samenleven bij aan goed onderwijs. Terugkijkend op mijn eigen schoolperiode en die van mijn vrouw en kinderen herken ik daar veel van. Vanuit mijn functie wil ik dit belang voor de samenleving graag verder uitdragen.