De digitale snelweg is vandaag de dag niet meer weg te denken. Hij fungeert in de meeste gevallen als eerste communicatiemiddel om informatie uit te wisselen. Binnen Verus zorg ik ervoor dat de medewerkers optimaal en zonder problemen ons netwerk kunnen gebruiken. Ik stel dan ook hoge eisen aan het zo goed mogelijk waarborgen van het digitaal contact tussen de leden en onze adviseurs, advocaten en juristen.

uitvoerende en controlerende functie

Vanuit mijn rol heb ik een uitvoerende en controlerende functie op onze interne servers, ben ik verantwoordelijk voor het operationeel houden van het totale netwerk en het beheren van de ICT-infrastructuur. Daarbij vervul ik als ICT-deskundige de rol als 'vraagbaak'. Bij een ICT-probleem zorg ik zo snel mogelijk voor een passende oplossing, bij vragen adviseer ik. Klantgericht en flexibel!

Een belangrijke vraag binnen mijn functie is hoe het ICT-landschap er over 10 jaar uit zal zien. Belangrijke thema's vormen de steeds groter wordende overlap tussen telecom en informatietechnologie, de steeds hogere eisen die worden gesteld aan de capaciteit, de beschikbaarheid én de beveiliging van het netwerk.