Ik verricht ondersteunende secretariële werkzaamheden voor de afdelingen Verenigingszaken en Belangenbehartiging en in het bijzonder voor de Verus Academie. Ik verzorg de administratie van cursussen, aanmeldingen, contacten met docenten, zaalreserveringen. Verder draag ik zorg voor de verzending van de uitgaande post en andere voorkomende werkzaamheden.