Mijn juridische expertise bij deze vraagstukken ligt met name op het gebied van het arbeidsrecht, het onderwijsrecht, het klachtrecht, het medezeggenschapsrecht en het bestuursrecht (procedures bij het Participatiefonds en het Vervangingsfonds).

Wanneer een schoolbestuur wordt geconfronteerd met een juridisch geschil adviseer ik het schoolbestuur over de oplossingsmogelijkheden en zet ik mij in om te komen tot een oplossing.

In het verleden heb ik ruime ervaring opgedaan als secretaris bij verschillende geschillen-, bedenkingen- en bezwaaradviescommissies. Het maken van een afweging bij de standpunten van partijen in het geschil is een belangrijk onderdeel van dat werk. Bij de advisering van schoolbesturen op de diverse rechtsgebieden komt deze ervaring en de ervaring opgedaan bij zittingen van deze commissies zeer van pas.

In mijn juridische adviezen aan schoolbesturen maak ik gebruik van deze ervaring door daar waar nodig in een vroeg stadium te wijzen op aspecten in het dossier die door een rechter of (klachten)commissie gewogen zullen worden, zodat wanneer het geschil toch aan de rechter of (klachten)commissie voorgelegd wordt, het schoolbestuur goed beslagen ten ijs komt.

Expertise

  • arbeidsrecht
  • onderwijsrecht
  • civiel recht
  • bestuursrecht
  • klachtrecht

Lidmaatschappen

  • Vereniging van Advocaten en Rechtsbijstandverleners in het Onderwijs (VARO)
  • Nederlandse Vereniging voor Onderwijsrecht (NVOR)
  • Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA)

Opleiding

  • Nederlands recht, met als afstudeerrichting Sociaal Recht aan de Katholieke Universiteit Tilburg (tegenwoordig Tilburg University).