Vraagstukken

Graag verken ik samen met bestuurders, directeuren en schoolteams uitdagende vraagstukken rondom de brede identiteit, team- en kwaliteitscultuur en onderwijsontwikkeling:

 • Hoe kunnen we een rijke identiteit creëren bij een fusie tussen twee scholen van verschillende denominaties?
 • Op welke wijze vertalen wij onze waarden in ons pedagogisch handelen?
 • Wat is de smoel van onze school(organisatie)?
 • Hoe voeren we de dialoog in het team en met de leerlingen?
 • Welke strategische en passende keuzes willen we maken voor de komende jaren?

Verbinden vanuit vertrouwen, verbeteren vanuit visie

Ik krijg energie van de gesprekken met onze leden over hun visie op ontwikkeling en bezield onderwijs. Vanuit mijn ervaring als leerkracht, directeur basisonderwijs en docent in het HBO, draag ik graag mijn steentje bij aan kwalitatief en geïnspireerd onderwijs. Naast mijn werk als adviseur bij Verus geef ik leiding aan het identiteitscentrum VONKT, gericht op identiteitsvraagstukken en zinvol lesmateriaal voor leerkrachten.

Mijn adviseursstijl kenmerkt zich door een luisterende en waarderende houding. Hierbij gaat het mij vooral om verbinden vanuit vertrouwen en verbeteren vanuit visie, waarbij ik mijn wens voor de kinderen voor ogen hou.

Expertise

Neem contact met mij op als er ondersteuning nodig is bij:

 • Visieontwikkeling
 • Waarde(n)vol onderwijs
 • Versterking teamcultuur
 • Fusiebegeleiding
 • Organisatieontwikkeling
 • Pedagogisch handelen

Ik denk en werk graag met jullie mee!