Publicatie-
datum:

7 juli 2023

Publicatiedatum: 7 juli 2023
Burgerschap Identiteit Samen leven

Tijdens deze dag verkennen en verdiepen we vraagstukken die te maken hebben met de vele soorten van diversiteit: culturele, seksuele en religieuze verschillen. Veel scholen zeggen dat ‘ieder kind welkom is, mits’, en dan volgt een begrenzing. Bij voorbeeld: mits de katholieke identiteit van de school gerespecteerd wordt.

Over die grens en de ruimte voor verschillen willen we het hebben. Allerlei maatschappelijke ontwikkelingen zorgen voor nieuwe situaties en leiden soms tot ongemakkelijke gesprekken, je moet lastige keuzes maken en omgaan met verdeeldheid tussen mensen. En dan is er ook de burgerschapsopdracht, die vraagt dat we leerlingen leren om te gaan met diversiteit. Een hele uitdaging voor leraren, schoolleiders en bestuurders.

Enkele vragen die hierbij aan bod kunnen komen zijn:

 • Waar schuurt het in de samenleving en in het onderwijs door levensbeschouwelijke en seksuele diversiteit? Welke fundamentele vragen spelen een rol?
 • Waarom polariseren gesprekken zo snel? Hoe ga je daar mee om in de klas en in gesprek met ouders?
 • Hoe helpt de christelijke of katholieke identiteit van je school om ruimte te maken voor diversiteit? Welke Bijbelverhalen komen daarbij naar voren?
 • Wat betekent de identiteit bij het aanname- en toelatingsbeleid van personeel en leerlingen?
 • Welke kennis en vaardigheden heb je nodig als leraar?
 • Hoe komen levensbeschouwelijke en seksuele diversiteit aan de orde in opleiding en onderzoek?
 • Wat betekenen deze vraagstukken voor de identiteitsontwikkeling van leerlingen? Welke diversiteit aan levensbeschouwelijke bronnen bieden we hen?
 • Een samenhangend en doelgericht programma voor burgerschapsvorming vraagt om een duidelijke visie. Hoe doe je dat als er in je team en in je leerlingpopulatie verschillende uitgangsposities zijn?

Sprekers

De plenaire lezing 'Diversiteit vanuit levensbeschouwelijk perspectief'wordt verzorgd door lector en onderzoeker aan de Hogeschool van Amsterdam, dr. Stijn Sieckelinck. Daaropvolgend zullen een grote hoeveelheid werksessies het thema vanuit de breedte van het onderwijs en dus van de Verus-leden benaderen: zowel PO, VO, MBO als hoger onderwijs zullen een podium krijgen.

Programma (onder voorberhoud)

9.30 uur Algemene ledenvergadering Verus

10.00 uur Plenaire start

 • Welkom
 • Inleiding door dr. Stijn Sieckelinck: diversiteit vanuit levensbeschouwelijk perspectief
 • Creatief intermezzo

10.45 uur Ga naar je vraag – deelsessies ronde 1

12.15 uur Lunch.

13.30 uur Ga naar je vraag – deelsessies ronde 2

15.00 uur Plenaire uitwisseling en verzamelen van inzichten

 • Creatief intermezzo
 • Opdracht in groepen
 • Afronding

15.45 uur Borrel.

Meld je hier aan voor de Identiteitsdag 2023

Op dit e-mailadres ontvang je de bevestiging van je aanmelding.

Privacy

Samen leven

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen leven. Verus wil bijdragen aan een vrije, inclusieve en pluriforme samenleving. Nu en in de toekomst. Dit doen we door invulling te geven aan de vrijheid van onderwijs met geïnspireerd goed onderwijs en met oog voor maatschappelijke problemen en kansen.

Verus