Publicatie-
datum:

7 juli 2023

Publicatiedatum: 7 juli 2023
Burgerschap Identiteit Samen leven

Tijdens deze dag verkennen en verdiepen we vraagstukken die te maken hebben met de vele soorten van diversiteit: culturele, seksuele en religieuze verschillen. Veel scholen zeggen dat ‘ieder kind welkom is, mits’, en dan volgt een begrenzing. Bij voorbeeld: mits de katholieke identiteit van de school gerespecteerd wordt.

Over die grens en de ruimte voor verschillen willen we het hebben. Allerlei maatschappelijke ontwikkelingen zorgen voor nieuwe situaties en leiden soms tot ongemakkelijke gesprekken, je moet lastige keuzes maken en omgaan met verdeeldheid tussen mensen. En dan is er ook de burgerschapsopdracht, die vraagt dat we leerlingen leren om te gaan met diversiteit. Een hele uitdaging voor leraren, schoolleiders en bestuurders.

Enkele vragen die hierbij aan bod kunnen komen zijn:

 • Waar schuurt het in de samenleving en in het onderwijs door levensbeschouwelijke en seksuele diversiteit? Welke fundamentele vragen spelen een rol?
 • Waarom polariseren gesprekken zo snel? Hoe ga je daar mee om in de klas en in gesprek met ouders?
 • Hoe helpt de christelijke of katholieke identiteit van je school om ruimte te maken voor diversiteit? Welke Bijbelverhalen komen daarbij naar voren?
 • Wat betekent de identiteit bij het aanname- en toelatingsbeleid van personeel en leerlingen?
 • Welke kennis en vaardigheden heb je nodig als leraar?
 • Hoe komen levensbeschouwelijke en seksuele diversiteit aan de orde in opleiding en onderzoek?
 • Wat betekenen deze vraagstukken voor de identiteitsontwikkeling van leerlingen? Welke diversiteit aan levensbeschouwelijke bronnen bieden we hen?
 • Een samenhangend en doelgericht programma voor burgerschapsvorming vraagt om een duidelijke visie. Hoe doe je dat als er in je team en in je leerlingpopulatie verschillende uitgangsposities zijn?

Sprekers en deelsessies

Naamloos 2

De plenaire lezing 'Diversiteit vanuit levensbeschouwelijk perspectief' wordt verzorgd door dr. Stijn Sieckelinck. Hij is pedagoog en lector Youth Spot (Hogeschool van Amsterdam). Hij studeerde Sociale Pedagogiek aan de Katholieke Universiteit Leuven en promoveerde in de Wijsgerige Pedagogiek aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij ontwikkelde een pedagogisch perspectief op radicalisering, identiteitsvraagstukken en jongerenwerk.

Daaropvolgend zullen een grote hoeveelheid werksessies het thema vanuit de breedte van het onderwijs en dus vanuit de Verus-leden benaderen: zowel PO, VO, MBO als hoger onderwijs zullen een podium krijgen.

Onder meer prof. dr. Gerdien Bertram-Troost draagt bij met een workshop over levensbeschouwelijke diversiteit: praktijk en onderzoek, Erik Idema (Kwintessens) geeft een sessie over diversiteit in de Bijbel, Kamel Essabane (Radboud Universiteit) belicht diversiteit juist vanuit islamitisch perspectief en lector José Middendorp neemt ons mee in het opvoeden en (op)leiden naar duurzaam en democratisch samenleven.

Programma

09.00 uur Algemene ledenvergadering Verus

10.15 uur Plenaire start

 • Welkom
 • Inleiding door dr. Stijn Sieckelinck: diversiteit vanuit levensbeschouwelijk perspectief
 • Creatief intermezzo door Anne Graswinckel

11.00 uur Ga naar je vraag – deelsessies ronde 1

12.30 uur Lunch

13.30 uur Ga naar je vraag – deelsessies ronde 2

15.00 uur Plenaire uitwisseling en verzamelen van inzichten

 • Creatief intermezzo door Anne Graswinckel
 • Opdracht in groepen
 • Afronding door José Middendorp

15.45 uur Afsluiting en borrel.

Routebeschrijving

De routebeschrijving vind je op: www.antropia.nl/route


Aanmelden voor de Identiteitsdag is niet meer mogelijk. Aanmelden voor de wachtlijst kan hier. Bij eventuele afmeldingen ontvangt u van ons een bericht.

Samen leven

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen leven. Verus wil bijdragen aan een vrije, inclusieve en pluriforme samenleving. Nu en in de toekomst. Dit doen we door invulling te geven aan de vrijheid van onderwijs met geïnspireerd goed onderwijs en met oog voor maatschappelijke problemen en kansen.

Verus