Publicatie-
datum:

12 oktober 2022

Publicatiedatum: 12 oktober 2022
Onderwijs en samenleving Samen leven

Eerkens staat stil bij de volgende vragen:

  • Waarom is het zo moeilijk voor (hoogopgeleide) ouders om een ‘lager schooladvies’ voor hun kind te accepteren?
  • Wat is eigenlijk van belang in het leven en waartoe voeden wij kinderen op, thuis en op school?

Voor het webinar heten we iedereen die betrokken is bij of op het onderwijs. Er is ruimte voor vragen en het uitwisselen van ervaringen en ideeën. Deelname is kosteloos; als je je opgeeft, rekenen we graag op je komst.

Voor meer informatie over deze avond en om je op te geven, ga je naar nivoz.nl.

Samen leven

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen leven. Verus wil bijdragen aan een vrije, inclusieve en pluriforme samenleving. Nu en in de toekomst. Dit doen we door invulling te geven aan de vrijheid van onderwijs met geïnspireerd goed onderwijs en met oog voor maatschappelijke problemen en kansen.

Verus