Publicatie-
datum:

30 november 2022

Publicatiedatum: 30 november 2022
Onderwijskwaliteit Samen besturen

Want wat is inspiratie? Is dat een samenvatting in een visiedocument? Of is inspiratie iets onverwachts? Volgens Verus is dat het laatste. Onderwijs moet hiervoor openstaan en niet worden gereduceerd tot wat kinderen moeten leren, en dat vervolgens evidence-based doen. Ook geeft inspiratie de ruimte om te spreken over de pedagogische-levenbeschouwelijke bron van het onderwijs.

Biesta werkt momenteel aan een publicatie over de betekenis van inspiratie voor het onderwijs. Om deze publicatie te verrijken nodigt Verus jou uit om op 11 januari 2023 samen met Gert Biesta in gesprek te gaan. Wat vraagt inspiratie van het onderwijs? Waar heb jij inspiratie ervaren? Of waar zitten volgens jou juist knelpunten, waardoor er geen ruimte is voor inspiratie? De gesprekken vormen de basis voor zijn publicatie. Doe jij mee?

Kun je niet op 11 januari, maar heb je wel interesse? Of zitten de sessies vol? Neem dan contact op met Sander Klaasse.

LET OP: We hebben het maximaal aantal deelnemers bereikt. Als je je nu nog aanmeld, zetten we je op een wachtlijst.

Samen besturen

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen besturen. Verus wil randvoorwaarden scheppen voor geïnspireerd goed onderwijs. Dat doen we door betrokken te zijn bij elkaar en samen te verbinden als gemeenschap, met begrip voor de positie van leden die in hun eigen leergemeenschap functioneren. Bestuurlijke vraagstukken lossen we samen op, met hulp van collega-bestuurders of een adviseur.

Verus