Publicatie-
datum:

23 september 2019

Publicatiedatum: 23 september 2019
Bestuur en samenwerking Identiteit Samen besturen

Boek over een nieuwe methode voor een meer spiritueel leiderschap. Schoolleiders die er kennis mee maakten, spreken van onverwachte, nieuwe mogelijkheden voor henzelf en voor hun school.

Leidinggeven is een hele kunst. Zelfs ervaren schoolleiders lopen soms tegen grenzen aan. En wat dan? Meer protocollen? Meer controle? In zijn boek 'Leidinggeven aan wat komt. Een contemplatieve benadering van leiderschap' laat dr. Theo van der Zee zien dat het ook anders kan en hoe je dat doet.

Contemplatieve aanpak

In dit praktische boek legt Van der Zee uit hoe de contemplatieve benadering van leiderschap in elkaar steekt. Dat doet hij aan de hand van het biografische gesprek, het reflectiegesprek en het besluitvormingsgesprek.

Het gaat om een manier van leidinggeven waarbij je de dingen die zich aandienen open en oprecht tegemoet treedt. Niet meteen willen oplossen, maar eerst vertragen en dan aanpakken. Niet de eigen wil en regels voorop stellen, maar luisteren naar de echte vraag. Niet het korte termijn succes, maar een duurzame aanpak voor de leerling én de school.

Citaat zonder persoon

“'Leidinggeven aan wat komt' beschrijft hoe een beschouwende houding (de oprechte verwondering over wat gebeurt) je als leidinggevende een kompas kan bieden bij het bepalen van je handelen in de praktijk van alledag. Zeker een aanrader voor iedere leidinggevende, niet alleen in het onderwijs.”


Corinne Sebregts

Rector scholengroep Het Plein, Eindhoven

Bestellen

Het boek kost € 21,50 en is verschenen bij Boekencentrum Uitgevers en uitgeverij Boekscout.

Samen besturen

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen besturen. Verus wil randvoorwaarden scheppen voor geïnspireerd goed onderwijs. Dat doen we door betrokken te zijn bij elkaar en samen te verbinden als gemeenschap, met begrip voor de positie van leden die in hun eigen leergemeenschap functioneren. Bestuurlijke vraagstukken lossen we samen op, met hulp van collega-bestuurders of een adviseur.

Verus