Publicatiedatum: 25 november 2015

Er zijn heel wat gebeurtenissen in het leven die u aan het denken kunnen zetten. Een ontmoeting, een nieuwe kans, de ziekte van uw partner. Door over een gebeurtenis te vertellen, kunt u ontdekken wat dit voor u betekent. De gebeurtenis krijgt dan een plek in het verhaal dat u over uzelf vertelt.

We zijn namelijk verhalende wezens en door verhalen te vertellen, begrijpen we beter wie we zijn en kunnen we op het spoor komen van waar het ons als persoon en professional ten diepste om te doen is.

Aan de hand van deze gesprekstool graaft u naar uw eigen leidende principes. U start met het vertellen van een biografisch element (een gebeurtenis, iets dat u overkomen of toegevallen is). In drie gespreksrondes komt u tot de formulering van de principes die u leiden in leven en werk.

U verkent dit biografisch element door het gesprek te voeren zoals u dat zou doen in de koffiekamer met collega’s. U verbreedt het door een gesprek te voeren zoals u dat zou doen in de kroeg met vrienden. En u verdiept het door het gesprek aan te durven zoals u dat zou doen aan de keukentafel, thuis, waar we het meest kwetsbaar durven zijn.

Opbrengsten
Door het voeren van het gesprek aan de hand van deze tool:

  • Kunt u uzelf als persoon beter verbinden met uzelf als professional.
  • Wordt u uitgedaagd om te reflecteren en uw gedachten onder woorden te brengen in een tweegesprek.
  • Komt u op het spoor van waar het u ten diepste om te doen is, wat zinvol is als u een keuze moet maken of als u op zoek bent naar de ‘zin’ van wat u doet.
  • Komt u tot het vinden van betekenis.
  • Krijgt u (weer) zin in uw werk, in beide betekenissen van deze uitdrukking.

Voor wie?
Deze gesprekstool is voor durvers! Mensen die het aandurven in een gesprek de diepte in te gaan. De tool is niet bedoeld om gebruikt te worden in evaluatiegesprekken of andere formele situaties.

Meer informatie
Onze adviseurs kunnen deze gesprekstool ook inzetten bij coaching of in een traject bij u op school. Neem gerust contact op om de mogelijkheden te bespreken.