Publicatie-
datum:

3 april 2024

Publicatiedatum: 3 april 2024
Onderwijskwaliteit Samen besturen

‘Het werk is eigenlijk nooit af. Ik ga altijd maar door.’

‘Er valt weer een leerkracht uit, hoe vang ik dit op zonder dat de leerlingen er last van ondervinden?’

‘Ik wil meer tijd voor onderlinge verbinding in mijn team, maar het lukt me niet om er de tijd voor te vinden.’

‘Hoe speel ik genoeg uren vrij voor belangrijke zaken die passen binnen onze school en onze visie?’

‘Door continue e-mailstroom vind ik het lastig om focustijd te vinden.’

Waarom is het thema tijdsorkestratie als onderwerp voor de kennisalliantie gekozen?

Theo: “De bovenstaande vragen zijn veelgehoorde geluiden in de dagelijkse praktijk van schoolleiders. De vragen wijzen op een reëel probleem waar schoolleiders voor komen te staan, maar waar ze door de waan van de dag en tijdsdruk niet echt aan toekomen. Schoolleiders gaan dan nóg harder hollen en willen meer efficiëntie in hun werk aanbrengen. Ze merken echter dat het probleem dan nog niet verdwijnt.”

Hoe pakken jullie dit probleem aan in de kennisalliantie?

Robert: “Wij kiezen voor een meer radicale aanpak in de omgang met tijd. We willen nadenken over onze timing, het ritme, onze geleefde tijd en kloktijd. We willen samen onze kijk op tijd bij de kop pakken. Zo gaan we op onderzoek uit naar wat zinvolle tijd is en wat dit betekent in een schoolcontext. Ook kijken we naar het dag- en jaarritme van een school. Het gaat niet zozeer om hoe je als individuele onderwijsprofessional efficiënt met tijd omgaat, maar juist hoe je je tijd zo kunt indelen dat je dienstbaar bent aan je visie op goed onderwijs. Kortom: we denken na over hoe je vanuit je waarden en idealen school wil zijn en welke omgang met tijd hierbij past. Hierbij gaan we met elkaar in gesprek, doen we onderzoek en werken we aan vernieuwing en innovatie van onze eigen handelingspraktijk.”

Waarom richten jullie je bewust op schoolleiders?

Theo: “Schoolleiders in het basisonderwijs gaan vaak hands-on te werk. Er gebeurt veel gedurende de dag in hun school. Schoolleiders zitten vaak in de regel- en oplossingsmodus, waarbij ze zichzelf voortdurend voorbij rennen. Tijdens een eerdere tweedaagse voor schoolleiders heb ik het ook al over de beleving van tijd gehad. Daarbij introduceerde ik een andere manier van omgaan met tijd, die meer betekenisvol en bewust is van waar je als school voor staat. Schoolleiders kunnen duidelijk aangeven waar de behoefte zit, maar ook waar het wringt in hun tijd. Samen willen we verkennen hoe het met hun eigen leiderschap, hun visie op goed onderwijs en beleving van tijd is gesteld. En we doen meer: we verkennen mogelijkheden om tijd anders in te delen, verrijkt worden, en zo meer betekenisvol met tijd om te gaan. Bovendien hebben we weer de ambitie een publicatie uit te geven waarmee andere schoolleiders ook worden geholpen.”

Waar kan ik me melden als ik interesse heb?

Robert: “De Kennisalliantie Tijdsorkestratie richt zich op schoolleiders in het basisonderwijs (directeuren) en komt het komend schooljaar acht keer bijeen op een inspirerende locatie voor uitwisseling van ervaring, inspiratie vanuit literatuur, en verdieping door praktijkgericht onderzoek. Je kunt vóór 17 mei a.s. onderstaand invulformulier invullen. Onze collega Sandra van Groningen, die tevens de kennisalliantie zal begeleiden, neemt dan contact met je op. Goed om te weten: deze kennisalliantie wordt aangeboden als opleiding in het kader van de herregistratie als schoolleider.”

Heb je interesse? Laat dan hier je gegevens achter.

Op dit e-mailadres ontvang je de bevestiging van je aanmelding.
Samen besturen

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen besturen. Verus wil randvoorwaarden scheppen voor geïnspireerd goed onderwijs. Dat doen we door betrokken te zijn bij elkaar en samen te verbinden als gemeenschap, met begrip voor de positie van leden die in hun eigen leergemeenschap functioneren. Bestuurlijke vraagstukken lossen we samen op, met hulp van collega-bestuurders of een adviseur.

Verus

Gerelateerde berichten