Publicatie-
datum:

25 juni 2020

Publicatiedatum: 25 juni 2020
Identiteit

Er blijven nog wel restricties na de volledige heropening van de scholen na de zomervakantie. Voor docenten en ander onderwijspersoneel blijft in stand dat zij 1,5 meter afstand moeten houden, ook ten opzicht van leerlingen. Verder is het de bedoeling dat scholieren zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar school komen. De protocollen voor scholen worden aangepast aan de nieuwe situatie.

In het leerlingenvervoer hoeven leerlingen geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Tussen leerlingen en de chauffeur gebeurt dat wel zo veel mogelijk. Als dat niet lukt, draagt de chauffeur een medisch mondkapje. Chauffeurs, leerlingen, ouders en scholen moeten zich houden aan de richtlijnen van het RIVM.

Ook op de basisscholen, die al volledig open zijn, wordt de afstandsregel verder versoepeld. Tot nu toe moesten leraren afstand houden van leerlingen tot 13 jaar. Vanaf 1 juli is dat niet meer nodig.

Gerelateerde berichten