Publicatie-
datum:

13 maart 2021

Publicatiedatum: 13 maart 2021
Identiteit

Eigenzinnig, verbindend, visionair, gedreven, kritisch, openhartig en trouw. Eigenschappen van Martin Jan die in zijn bijdragen aan onze vereniging zichtbaar zijn geworden.

Martin Jan zette zich in voor de kwetsbaren in de samenleving. Jarenlang werkte hij voor mensen met een beperking en hij stond aan de wieg van Stichting Present. Als bestuurder in het onderwijs, had hij altijd de leerlingen voor ogen. Juist ook de kwetsbare leerlingen. Hij nam leerlingen serieus en zag hen als jonge mensen met hun eigen bijdragen aan de wereld.

Vanuit die gedrevenheid voor de leerling, was vorming voor hem ook een belangrijk thema waar hij zowel in visie-ontwikkeling als in praktische uitwerking tot op het laatste moment mee bezig is geweest.
Martin Jan zette zich in voor de vrijheid van onderwijs. Niet omdat het een nu eenmaal verworven recht was, maar omdat hij voelde dat die vrijheid nodig was voor de vorming van alle jonge mensen.

Vanuit zijn betrokkenheid bij het hele onderwijsveld, heeft hij heeft het initiatief genomen voor het zogenaamde auctoraat, een nieuwe vorm van wetenschappelijke bezinning op het voortgezet onderwijs. Hij zet zich daar helemaal voor in, door te lobbyen bij het Ministerie van OCW, de VO-Raad en door ook Verus te winnen voor deze ambitie. De eerste auctor, verbonden aan het Greijdanus College met als leeropdracht ‘Brede Vorming’, is benoemd; een bestuur is in de maak.

Martin Jan is van grote betekenis voor de integratie van het vrijgemaakt gereformeerd onderwijs in het Nederlandse onderwijs, door open te zijn en tegelijk op een zeer geloofwaardige manier te bouwen aan een geheel eigen inhoudelijke inbreng en stijl vanuit de gereformeerde traditie. Hij is zich er altijd sterk van bewust geweest dat in deze tijd de relatief kleine groep vrijgemaakte scholen zich niet zou moeten ‘opsluiten’ in de eigen kring. Zijn ambitie was om de eigen plaats van het gereformeerde onderwijs blijvend te markeren, vanuit de ambitie om voor de gehele samenleving van betekenis te zijn.

Hij zette zich in voor de integratie van de gezamenlijke vrijgemaakte scholen, verenigd in de LVGS, in Verus eind 2020. In de jaren daarvoor was hij steeds een zeer betrokken lid van Verus. Dat kwam o.a. tot uitdrukking in de sterke inhoudelijke bemoeienis met het burgerschapsonderwijs. Martin Jan heeft op dit domein zich laten kennen als een zeer moedig en zelfbewuste bestuurder, met een grote kennis van zaken.

Met deze initiatieven en met de hem kenmerkende aanpak is Martin Jan de Jong van grote betekenis voor de instelling waarvoor hij verantwoordelijk was, maar ook voor de inhoud en richting van het landelijk beleid. Hij sloeg de brug door zijn inhoudelijke gedrevenheid en door de open, onbevangen en tegelijk overtuigde manier waarop hij het contact met mensen zocht.

Op donderdagochtend 11 maart werd hij in Kring Noord, de gezamenlijke bestuurders en rectoren van de christelijke scholen en onderwijsinstellingen in de noordelijke provincies waar hij tot op het laatst secretaris van was, herdacht door zijn collega’s. Indrukwekkende verhalen over hoe hij collega’s en leerlingen, geraakt heeft. Wat doorklinkt in de verhalen, is de persoonlijke band die Martin Jan met mensen aan wilde gaan. Hij vertelde openhartig over zichzelf, ook over ongeneeslijk ziek zijn. Niet om zielig gevonden te worden, maar om de ander ook over zichzelf te laten vertellen. Om echt verbinding te maken.

Op 13 maart werd er in Zwolle afscheid genomen van Martin Jan. Zijn opvolger Ton Sebens benoemde zijn bijdrage aan samenleving en onderwijs en misschien nog wel meer aan de persoonlijke levens van mensen. Er klonk een lied, opgenomen door het schoolkoor van het Greijdanus, elke zanger uit het eigen huis.

Martin Jans overlijden maakt bij veel mensen iets los. Hij zal zeer worden gemist op zijn school, in het onderwijs en binnen onze vereniging. Wij verliezen een moedig en waarachtig schoolleider.

Wij wensen zijn vrouw Idske en zijn kinderen en kleinkinderen in Nederland en India veel sterkte. Voor iedereen die zich met hem verbonden voelt en zijn verlies moet verwerken, bidden wij om Gods nabijheid.

Adieu, Martin Jan.

Gerelateerde berichten