Publicatie-
datum:

19 februari 2020

Publicatiedatum: 19 februari 2020
Identiteit

Vanaf september kunnen studenten uit Zeeland twee dagen werken op een van de 37 basisscholen die de vijf besturen rijk zijn, één dag in de week reizen ze naar Ede voor colleges vanaf 10.30 uur. De andere twee dagen staan in het teken van zelfstudie, samenwerken met medestudenten, lesvoorbereiding en begeleiding. In andere regio’s volgen al zo’n 100 studenten de Praktijkpabo van de CHE.

Geen concessies

Ook in Zeeland neemt het lerarentekort toe, vertelt Maarten van der Kooij. Hij is voorzitter College van Bestuur VPCO Tholen en één van de initiatiefnemers van de Praktijkpabo. In een krimpende personeelsmarkt wil hij geen concessies hoeven doen als het gaat om de christelijke identiteit bij het benoemen van nieuwe leerkrachten.

“Voor onze structurele bezetting kunnen we nog steeds vasthouden aan onze eisen met betrekking tot de levensbeschouwelijke identiteit”, laat Van der Kooij weten. “Dat zal voor ons ook altijd een eis blijven.” Maar voor kortdurende vervanging lukt dat al een tijd niet meer. “Daar gaan we dan wat pragmatisch mee om.”

Kwaliteitspabo

De identiteit is één van de belangrijke redenen om te kiezen voor de CHE, legt hij uit. Dat is de eerste hogeschool in Nederland waar studenten tijdens de diplomering een lerareneed afleggen. Studenten committeren zich met die eed vanuit hun hart aan een belofte van professionaliteit en integriteit. Een greep uit de beloften die leraren uitspreken:

  • Ik beloof als leraar basisonderwijs mijn ervaringen en talenten zegenrijk in te zetten voor het ontsluiten van de talenten van leerlingen.
  • Ik zal alles doen wat in mijn vermogen ligt om kinderen te leren lief te hebben en recht te doen in hun gemeenschap in de wereld.
  • Ik zal me vanuit een pedagogische relatie inzetten voor de ontwikkeling van het hele kind: verstand, hart, ziel en handen.
  • En tot slot een persoonlijke belofte, waarmee de studenten duidelijk maken wat voor hen de relatie is tussen hun eigen levensbeschouwelijke identiteit en het leraarschap.

Van der Kooij: “Leraren die dit van harte uitspreken en op deze wijze inhoud willen geven aan hun vak, zijn op onze scholen meer dan welkom. Omdat juist op onze protestants-christelijke scholen, die openstaan voor kinderen van welke achtergrond dan ook, het vooral de leerkracht voor de klas is die de identiteit van de school handen en voeten kan geven.”

Naast dit belangrijke levensbeschouwelijk aspect is het ook zo dat de CHE een kwalitatief goede hogeschool is, benadrukt de bestuurder, met een praktijkpabo-concept dat zich elders in het land al heeft bewezen. Een concept dat aansluit bij de huidige situatie met betrekking tot de studiefinanciering en bij de ontwikkeling van ‘het nieuwe studeren’: plaatsonafhankelijk en tijdonafhankelijk.

Studenten werven

Hoeveel animo er voor de Praktijkpabo is, moet nog blijken. Rond de voorlichtingsdagen gaan de scholen actief werven, met name onder scholieren. Er zijn er genoeg die na hun examen voor de pabo kiezen, zoveel weet Van der Kooij wel. Er zit potentieel in.

Gerelateerde berichten