Publicatie-
datum:

13 december 2022

Publicatiedatum: 13 december 2022
Onderwijskwaliteit Samen besturen

Vanuit het onderwijsveld komen kritische reacties op dit plan. De extra controles op doelgerichtheid zouden de werkdruk verhogen en het ‘hoe’ van het onderwijs aan banden leggen. Welke ruimte is er voor een school om eigen keuzes te maken?

Tijdens onze Netwerkbijeenkomst willen we overdenken of hier ook een kans ligt voor het christelijk onderwijs. Hoe zijn zij eigenlijk bezig met het doelgericht vormgeven van hun lespraktijk? Maken ze gebruik van de vrijheid van onderwijs? En hoe curriculum-bekwaam weten onderwijsprofessionals zich?

Met deze vragen gaan we op vrijdag 3 februari 2023 aan de slag. Het Expertisecentrum Onderwijs & Identiteit organiseert de netwerkbijeenkomst samen met Verus. Roel Kuiper zal mede vanuit zijn rol als voorzitter van de curriculumcommissie ingaan op de recente ontwikkelingen rond basisvaardigheden en kerndoelen. Verder zal hij reflecteren op de ruimte, die christelijke scholen hebben om een eigen curriculum te ontwerpen. Naast deze keynote zullen praktijkvoorbeelden van scholen, die zelf aan de slag zijn gegaan met curriculumontwikkeling, worden gepresenteerd. Na de lunch staat de praktische vertaling op het programma.

Hartelijk welkom om hier bij te zijn en deel te nemen aan de verdieping en uitwisseling! De Netwerkbijeenkomst vindt voor het eerst plaats in ons onderkomen in Utrecht (Plompetorengracht 3). We starten om 10.00 uur (inloop vanaf 9.30 uur) en sluiten om 15.30 uur af.

Meld je aan via onderstaande knop.

Samen besturen

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen besturen. Verus wil randvoorwaarden scheppen voor geïnspireerd goed onderwijs. Dat doen we door betrokken te zijn bij elkaar en samen te verbinden als gemeenschap, met begrip voor de positie van leden die in hun eigen leergemeenschap functioneren. Bestuurlijke vraagstukken lossen we samen op, met hulp van collega-bestuurders of een adviseur.

Verus