Publicatie-
datum:

28 februari 2018

Publicatiedatum: 28 februari 2018
Burgerschap Identiteit Samen leven

Onderzoek naar waarde(n)vol partnerschap tussen ouders en school. Met voorbeelden van basisscholen die daar expliciet mee bezig zijn.

Verus ziet ouderbetrokkenheid als iets wat verder gaat dan hand- en spandiensten op school of deelname aan MR en OR, hoe belangrijk ook. Wij zien het ook als een vorm van partnerschap tussen school en ouders. Hierbij expliciteren ouders en school hun waarden met betrekking tot opvoeding en onderwijs, en willen deze in belangrijke mate ook daadwerkelijk (gaan) delen. Wij hanteren voor deze vorm van ouderbetrokkenheid de term ‘waarde(n)vol partnerschap tussen ouders en school’.

Om visieontwikkeling en dienstverlening van Verus op het gebied van waarde(n)vol partnerschap tussen ouders en school te ondersteunen hebben we een theoretisch en empirisch onderzoek laten doen naar deze vorm van partnerschap.

Het theoretische gedeelte betreft een literatuuronderzoek ter nadere conceptualisering van ouderbetrokkenheid en van partnerschap van ouders en school, en recente onderzoeksgegevens over deze zaken. In het empirische gedeelte komen directie en ouders aan het woord van acht basisscholen waar men expliciet werkt aan waarde(n)vol partnerschap.

Voorbeelden uit de praktijk

Hoe de Livingstoneschool in Gouda invulling geeft aan communityvorming.

Hoe geeft basisschool De Horizon in Delft invulling aan het idee van de school als community?

Hoe worden ouders betrokken bij de identiteit en waarden waar de St. Paulusschool in Leeuwarden voor staat?

Samen leven

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen leven. Verus wil bijdragen aan een vrije, inclusieve en pluriforme samenleving. Nu en in de toekomst. Dit doen we door invulling te geven aan de vrijheid van onderwijs met geïnspireerd goed onderwijs en met oog voor maatschappelijke problemen en kansen.

Verus