Publicatie-
datum:

6 juli 2022

Publicatiedatum: 6 juli 2022
Onderwijskwaliteit Samen besturen

“Ooit was ik verpleegkundige en ik merkte dat ik steeds meer getrokken werd naar thema’s die ook in het onderwijs aan de orde van de dag zijn. Ik ging me verdiepen in het samen ontdekken en het belang van nieuwsgierigheid. In mijn werk stel ik altijd de hoe- wat- en waaromvragen. Een onderzoekende houding is belangrijk en ik verbind graag de theorie en de praktijk met elkaar.”

Drie aspecten

“Bij mij gaat het in het onderwijs om de vraag hoe je die belangrijke onderzoekende houding kunt behouden. Ik ben ervan overtuigd dat je daarin elkaar de ruimte moet geven om te kunnen experimenteren. Ik heb veel geleerd in de tijd dat ik in Nieuw-Zeeland werkte. De universiteit waar ik werkte had de visie dat onderzoek, onderwijs en management onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Die combinatie is voor mij een drijfveer, ook in mijn werk als bestuurder. Ik zie dat deze drie aspecten mooi samenkomen in projectmatig onderwijs.”

De school van de toekomst

“Een inspirerend voorbeeld is een project dat we twee jaar geleden, in het kader van ons nieuwe koersplan, binnen de organisatie uitgevoerd hebben. Alle kinderen op onze scholen mochten in het project ‘Bouw de school van de toekomst’ nadenken over hoe ze het onderwijs voor zich willen zien. De resultaten werden gepresenteerd en een kinderjury koos de meest inspirerende uit. Na afloop kwamen de kinderen samen in een kindercafé om te discussiëren over stellingen. De kinderen lieten zien dat ze heel betrokken zijn met hun eigen toekomst.”

‘Als bestuurder is het prachtig om te zien dat je hele organisatie zorg draagt voor alle kinderen; niet alleen die van de eigen school.’

“Tijdens dit project zag ik verbinding ontstaan. Het kindercafé vond plaats in de aula van onze SBO-school. Kinderen vanuit het reguliere onderwijs ontdekten dat de kinderen van deze school helemaal niet anders zijn. Iedereen accepteerde elkaar. Ook sloeg het project bruggen tussen de leerkrachten en directeuren van de verschillende scholen. Als bestuurder is het prachtig om te zien dat je hele organisatie zorg draagt voor alle kinderen; niet alleen die van de eigen school.”

Tellen en vértellen

“Binnen onze organisatie blijven we verhalen over onderwijs met elkaar delen. Het delen met en leren van elkaar is één van onze bouwstenen. Wanneer je ruimte geeft om binnen een bepaald thema de kinderen hun eigen verhaal te laten vertellen, creëer je nieuwsgierigheid. Tijdens ‘Bouw de school van de toekomst’ kwamen verschillende verhalen en talenten mooi tot hun recht. Sommige kinderen zijn technisch heel goed, terwijl anderen juist goed kunnen presenteren. Natuurlijk zijn taal en rekenen ook essentieel. Maar naast tellen is het ook belangrijk dat iedereen op school mag vértellen. Dat geldt ook voor leerkrachten. Regelmatig vragen we hen te vertellen over hun eigen praktijkervaringen. Tijdens korte bijeenkomsten delen we onze verworven kennis met elkaar, zodat we ervan kunnen leren.”

Blijvende ontwikkeling

“Bij ons op school werken we nu steeds vaker in projecten. Als ik kijk naar het onderwijs dat ik vroeger zelf kreeg, draaide het vooral om goede cijfers en was er weinig ruimte voor andere talenten. We zijn er natuurlijk allemaal wel groot mee geworden en de tijden waren toen heel anders, maar het is goed dat het onderwijs zich blijft ontwikkelen. In de zoektocht naar inspirerend onderwijs moeten we de onderzoekende houding en diversiteit koesteren.”

Ben jij net als Lucienne Hoogwerf ook heel bewust bezig met het vormgeven van gebalanceerd onderwijs? Op veel vraagstukken in dit thema is niet zomaar een antwoord te vinden. Binnen de programmalijn Geïnspireerd Goed Onderwijs kun je ook gebruikmaken van onze expertise om samen op zoek te gaan naar het beste onderwijs voor uw leerlingen. In het nieuwe schooljaar verschijnt ook onze publicatie 'Narratief waarderen', dat dieper op dit thema ingaat.

Samen besturen

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen besturen. Verus wil randvoorwaarden scheppen voor geïnspireerd goed onderwijs. Dat doen we door betrokken te zijn bij elkaar en samen te verbinden als gemeenschap, met begrip voor de positie van leden die in hun eigen leergemeenschap functioneren. Bestuurlijke vraagstukken lossen we samen op, met hulp van collega-bestuurders of een adviseur.

Verus

Gerelateerde berichten