Veelvoorkomende vragen van scholen

 1. Hoe kunnen we burgerschapsonderwijs ontwikkelen vanuit onze eigen identiteit? En wat is daarin de rol van het levensbeschouwelijk onderwijs?
  Wil je advies over deze vraag? Neem dan contact op met Guido de Bruin, Marcel Elsenaar of Erik Renkema.

 2. Kunnen jullie ons helpen bij dagopeningen, vieringen en de toerusting en inspiratie van leerkrachten en docenten?
  Wil je advies over deze vraag? Neem dan contact op met Guido de Bruin, Marcel Elsenaar, Aafke Reinders of Erik Renkema.
 3. Wij willen op onze inspiratiedag graag een goede spreker of betekenisvol theater inzetten om daarna met elkaar in gesprek te gaan, bieden jullie dat?
  Wil je advies over deze vraag? Neem dan contact op met Guido de Bruin of Erik Renkema.
 4. Kunnen jullie ons helpen werken aan een positief pedagogisch klimaat in onze school?
  Wil je advies over deze vraag? Neem dan contact op met Pim Kalkman.
 5. Wij zijn op zoek naar een nieuwe, eigentijdse verwoording van onze identiteit en de levensbeschouwelijke vorming van leerlingen die uitnodigt, inspireert en recht doet aan de diversiteit in school en samenleving. Kunnen jullie ons daarbij helpen?
  Wil je advies over deze vraag? Neem dan contact op met Jacomijn van der Kooij.
 6. Wij willen graag meer zicht krijgen op de vorming van onze leerlingen en wat dit zegt over onze identiteit. Hoe pakken we dat aan?
  Wil je advies over deze vraag? Neem dan contact op met Sandra van Groningen.
 7. Kunnen we tijdens een fusie met een andere schoolorganisatie worden ondersteund bij identiteitsvraagstukken, waarbij we recht doen aan de identiteit van beide fusiepartners?
  Wil je advies over deze vraag? Neem dan contact op met Erik Renkema.

Wat zeggen leden

Vincent wolsheimer

“Werken met de methodieken van School Wide Positive Behavior Support heeft onze leerlingen geholpen de straattaal op straat te laten en vriendelijk met elkaar om te gaan. Deze positieve benadering maakt het pedagogisch klimaat voorspelbaarder en daarmee veiliger, ook voor ons als collega's. Dat voel je elke dag.”


Vincent Wolsheimer

locatiedirecteur Melanchthon Wilgenplaslaan

Zelf aan de slag...

De school als huis dat je samen bouwt verus cover

De school als huis dat je samen bouwt

Geïnspireerd door het werk van Jonathan Sacks, worden we in deze uitgave uitgedaagd om als school op reis te gaan met geloof, hoop en liefde als kompas. Interessant met het oog op burgerschapsvorming.

Download
Aan de slag met burgerschap brochure cover

Aan de slag met burgerschap

In deze brochure geven we je een inkijkje in verschillende scholen voor voortgezet onderwijs, die burgerschap op de kaart hebben gezet. Elk op hun eigen manier en met een eigen visie op wat ze hun leerlingen mee willen geven. Je krijgt handvatten voor het vormen van een visie op burgerschapsvorming.

Download
Een koffer vol dcbo

Een koffer vol: leeruitkomsten en kwaliteitsborging Diploma Christelijk Basisonderwijs

Dit visiedocument over de toekomst van DCBO is geschreven namens de commissie DCBO en het netwerk pabo’s. Zowel op het niveau van de bestuurders als op het niveau van vakdocenten is er overlegd, gebrainstormd en zijn beelden en dromen gedeeld van zowel inhoud als vorm van een toekomstig stelsel.

Download

Burgerschapsvorming: mens en burger worden op school

Wat je op school beoogt en doet in de vorming van leerlingen en studenten, is veel meer dan wat meestal burgerschapsvorming heet. Op school word je mens én burger. Burgerschapsvorming is ongetwijfeld onderdeel van de pedagogische opdracht die je jezelf stelt. En het hangt samen met grote thema’s, zoals duurzaamheid, diversiteit en vreedzaam samenleven. Maar hoe? En waar zie je dat op school terug? Bekijk onze YouTube-video over burgerschapsvorming.

Hulp bij