Publicatie-
datum:

28 september 2022

Publicatiedatum: 28 september 2022
Onderwijs en samenleving Samen leven

Iedereen die in het onderwijs werkzaam is, weet dat het niet altijd meevalt, omgaan met kinderen die weerbarstig gedrag vertonen. Toch wil elke docent graag het beste voor zijn/haar leerlingen. Dat kan tot spanningen leiden, in het eigen werk, maar ook in de relatie met ouders.

De inleider van dit thema is directeur-bestuurder Astrid Ottenheym van Passend Primair Onderwijs Noord-Kennemerland. Zij doet een driejarig NRO PhD-onderzoek over dit onderwerp en ontwikkelde een bijbehorende training ‘Wegwijs in gedrag van kinderen’.

Tijdens deze sessie vertelt zij hoe het idee van de maakbaarheid docenten onder druk zet en hoe er weer ruimte kan ontstaan voor het verhaal van de leerling achter het gedrag.

Uiteraard is er gelegenheid voor vragen en het delen van ervaringen.

De digitale inspiratiesessie vindt plaats op donderdagmiddag 13 oktober van 14.30 tot 16.30 uur en wordt begeleid door Fawzia Nasrullah, voorzitter van het Netwerk Onderwijs en Zorg en voorzitter College van Bestuur PCOU Willibrord.

Je kunt deelnemen door je hieronder aan te melden via het formulier.

Je krijgt dan van ons de dag ervoor een link toegestuurd waarmee je kunt inloggen.

Deelname is gratis.

Meld je hier aan

Op dit e-mailadres ontvang je verdere informatie en de digitale link voor de inspiratiesessie
Samen leven

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen leven. Verus wil bijdragen aan een vrije, inclusieve en pluriforme samenleving. Nu en in de toekomst. Dit doen we door invulling te geven aan de vrijheid van onderwijs met geïnspireerd goed onderwijs en met oog voor maatschappelijke problemen en kansen.

Verus