Bedrijfsvoering Samen sterker

1. Blijven collectiviteiten en kortingen in de toekomst bestaan?

Ja, collectieve regelingen blijven bestaan. Het belang van een goede dekking met extra keuzes en met veel aandacht voor preventie is belangrijk. De collectieve verzekeringen bieden extra dekkingen, hebben veel aandacht voor preventie en op de aanvullende (tandarts)pakketten is nog steeds korting aanwezig. Voor 2024 is die korting 10-20%.

2. Ik wil graag een collectieve zorgverzekering afsluiten bij Zilveren Kruis, VGZ of De christelijke zorgverzekeraar. Hoe pak ik dit aan?

Bij deze verzekeraars kun je online een verzekering afsluiten. Ga hiervoor naar: zk.nl/verus, vgz.nl/verus of dechristelijkezorgverzekeraar.nl/verus.

Wil je de dekkingen en voorwaarden met elkaar vergelijken? Maak dan gebruik van de Verus prolongatiecheck. Deze tool berekent (afgestemd op jouw wensen) de best passende verzekering uit het Verus-aanbod en vergelijkt deze met je huidige polis en dekking.

Wat is het verschil tussen De christelijke zorgverzekeraar, VGZ en Zilveren Kruis?

 • Zilveren Kruis is met ruim 3,3 miljoen verzekerden één van de grootste zorgverzekeraars van Nederland. De producten en diensten van Zilveren Kruis zijn erop gericht je te helpen bij het vinden van de weg in de zorgwereld en bij het maken van de juiste persoonlijke keuzes in de zorg. Of het nu gaat om het regelen van zorg, het betalen van zorg of het streven naar vitaliteit.
 • VGZ werkt aan een gezonder Nederland. Naast het aanbieden van een collectieve zorgverzekering doen ze dit door het bieden van ondersteuning bij het vormgeven en uitvoeren van je vitaliteitsbeleid. De ambitie van VGZ is om samen met werkgevers hun medewerkers te versterken en een positieve en gezonde werkomgeving te creëren. Hierdoor zijn medewerkers vitaler en succesvoller. Nu en in de toekomst.
 • De christelijke zorgverzekeraar is onderdeel van Achmea en richt zich op Bijbelgetrouwe christenen. Als christelijke zorgverzekeraar zetten ze zich in voor bescherming van het leven. Ze werken aan inzicht, behoud en kwaliteit van christelijke zorg. En ze moedigen mensen aan om geloof en gezondheid een plek te geven in hun leven. In de aanvullende verzekeringen bieden ze extra vergoedingen voor christelijke zorg en hulpverlening, zoals: hulp bij gezinsvorming, psychosociale hulpverlening en zorg rondom het levenseinde. De basisverzekering en aanvullende verzekeringen van De christelijke zorgverzekeraar sluiten dus aan bij een christelijke levensovertuiging.

3. Moet ik zelf mijn oude verzekering opzeggen?

Nee, zodra je je hebt aangemeld bij Zilveren Kruis, VGZ of De christelijke zorgverzekeraar regelen zij dat je huidige verzekering wordt opgezegd.

4. Voor welke datum moet ik mijn oude verzekering opzeggen?

Opzeggen dient uiterlijk 31 december van het lopende jaar te gebeuren.

5. Moet ik op 1 januari ook al een keuze gemaakt hebben voor mijn verzekering?

Nee, je hebt tot en met 31 januari van het komende jaar de tijd om een keuze te maken.

6. Wat is het collectiviteitsnummer?

7. Ik ben gepensioneerd of ga met pensioen. Kan ik blijven deelnemen aan de collectieve zorgverzekering?

Ja, je kunt deelnemer blijven van de collectieve zorgverzekering. Dat is met alle drie de verzekeraars afgesproken.

8. Is de collectiviteit ook toegankelijk voor mijn gezinsleden?

Ja, de collectiviteit is toegankelijk voor alle gezinsleden.

9. Welke dekking krijgen mijn kinderen?

Kinderen tot 18 jaar worden op de polis van de ouders bijgeschreven, zij betalen dan geen premie en krijgen de hoogst gekozen dekking van één van de beide ouders (op dezelfde polis). Stel moeder heeft Basis Zeker bij Zilveren Kruis met 2 sterren en 1 ster tandarts, vader heeft Basis Zeker bij Zilveren Kruis met drie sterren aanvulling en twee sterren tandarts, dan is de dekking voor de kinderen in dit geval die van de vader. Hebben beide ouders een Basis Budget bij Zilveren Kruis, dan krijgen kinderen onder de 18 jaar altijd een Basis Zeker. Vanaf 18 jaar betaalt iedereen premie. Vanaf dat moment hebben kinderen de mogelijkheid om te kiezen voor een eigen basisverzekering. Vanaf 18 jaar kan zorgtoeslag aangevraagd worden via toeslagen.nl. Zo werkt het bij de andere verzekeraars ook.

10. Ik verander van baan gedurende het jaar, mag ik dan deel blijven nemen?

Ja, indien je binnen het onderwijs werkzaam blijft bij een schoolbestuur dat lid is van Verus. Nee, op het moment dat dat niet het geval is, vervalt het collectiviteitsvoordeel. Je blijft wel verzekerd, maar geniet niet meer van de voordelen van het Verus collectief.

11. Hoe zit het met mijn privacy-waarborging ten opzichte van mijn werkgever?

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is van kracht op de collectieve zorgverzekering.

12. Moet ik gezondheidsvragen invullen om te kunnen overstappen?

Voor de basisverzekering word je altijd geaccepteerd.

 • Voor acceptatie van de meest uitgebreide tandartsverzekering van De christelijke zorgverzekeraar wordt je alleen gevraagd enkele vragen te beantwoorden. Op basis van je antwoorden bepaalt De christelijke zorgverzekeraar of ze je een Tand Large of eerst de Tand Medium aanbieden. Voor deze tandartspolissen geldt geen selectie als je bij je huidige zorgverzekeraar een soortgelijke dekking hebt.
 • Voor de VGZ aanvulling Tand Best geldt bij afsluiten een wachttijd van 1 jaar voor orthodontie, kronen en bruggen.
 • Voor acceptatie van de meest uitgebreide tandartsverzekering van Zilveren Kruis (Aanvullend Tand 3 en Aanvullend Tand 4 sterren) word je alleen gevraagd enkele vragen te beantwoorden. Op basis van je antwoorden bepaalt Zilveren Kruis of ze je een Aanvullend Tand 3, Aanvullend Tand 4 sterren of eerst de Aanvullend Tand 2 sterren aanbiedt. Voor deze tandartspolissen geldt geen selectie als je bij je huidige zorgverzekeraar een soortgelijke dekking hebt.

13. Hoe zit het met bestaande behandelingen, worden de kosten ook betaald door de nieuwe verzekeraar?

Wil je overstappen naar een andere zorgverzekeraar en heb je een geldige machtiging voor bepaalde zorg? Dat kan. Het hebben van een machtiging mag geen belemmering zijn om te wisselen van zorgverzekeraar. De nieuwe zorgverzekeraar neemt de machtiging over.

Let op: je nieuwe zorgverzekeraar kan wel andere contracten met zorgaanbieders of leveranciers van hulpmiddelen hebben, lees daarom ook Zorgverzekeraars en machtigingen op de website van de Patiëntenfederatie Nederland.

14. Wat is verschil tussen natura- en restitutiepolis?

Het verschil tussen een natura- en een restitutiepolis zit hem vooral in het betalen, declareren en in de vrije keuze van zorgaanbieders. Bij een naturapolis betaalt de verzekeraar rechtstreeks. Bij een restitutiepolis betaal je eerst zelf. Je krijgt het bedrag dan later van je verzekeraar terug. Let wel op de hoogte van de maximale vergoeding.

De vrije keuze van zorgaanbieders wil zeggen dat je zelf mag kiezen naar welke hulpverlener of zorgaanbieder je gaat. Die keuze is bij een naturapolis minder vrij, omdat bij een naturapolis vaak een contract is afgesloten met een aantal zorgaanbieders. Dekkingen bij andere zorgaanbieders die niet op de lijst staan, worden dan vaak niet of gedeeltelijk vergoed.

15. Hoe hoog is het eigen risico?

Het eigen risico blijft voor 2024 hetzelfde en is € 385.

16. Wat valt onder het standaard eigen risico van € 385?

 • Ziekenhuisopname (niet bij spoedopnames)
 • Operaties
 • Ambulancevervoer
 • Bloedonderzoek in het laboratorium
 • Medicijnen (bepaalde soorten en types)
 • Fysiotherapie bij chronische aandoening na 21e behandeling

17. Wat is het verschil tussen eigen risico en eigen bijdrage?

Eigen risico

In Nederland is wettelijk bepaald dat iedereen van 18 jaar of ouder elk jaar de eerste € 385 aan het totaal van zorgkosten zelf betaalt voordat de verzekering deze vergoedt. Het eigen risico geldt alleen voor de basisverzekering. Je betaalt geen eigen risico voor:

 • Huisarts
 • Zorg aan je kind onder 18
 • Hulpmiddelen in bruikleen
 • Zorg uit je tandartsverzekering
 • Zorg uit je aanvullende verzekering
 • Wijkverpleegkundige zorg
 • Ketenzorg via de huisarts
 • Vervoer en nacontrole donor (nier/lever)
 • Kraam- en verloskundige zorg (wel eigen risico bij labonderzoek, medicijnen, vlokkentest en ambulance)

Eigen bijdrage

De eigen bijdrage is het deel van de medische kosten uit de basisverzekering dat je zelf moet betalen. De hoogte van de bijdrage wordt bepaald door de overheid en is voor iedereen hetzelfde. Voor de aanvullende verzekeringen bepaalt Zilveren Kruis, VGZ of de christelijke zorgverzekeraar de eigen bijdrage.

Wanneer betaal je een eigen bijdrage?

Voor sommige soorten zorg die worden vergoed vanuit de basisverzekering moet je een wettelijke eigen bijdrage betalen. Bijvoorbeeld voor:

 • Hulpmiddelen (bijvoorbeeld orthopedische schoenen)
 • Geneesmiddelen (wanneer deze duurder zijn dan de gemiddelde prijs)
 • Kraamzorg
 • Zittend ziekenvervoer
 • Poliklinische bevalling zonder medische indicatie
 • Tandheelkundige zorg (bijvoorbeeld voor behandelingen die niet rechtstreeks in verband staan met de indicatie voor bijzondere tandheelkundige zorg)

Eigen bijdrage samen met jouw eigen risico

Een eigen bijdrage is niet hetzelfde als het eigen risico. Het is daarom mogelijk dat je naast een eigen bijdrage ook eigen risico betaalt. Deze eigen bijdrage wordt niet vergoed door de aanvullende verzekeringen of het aanvullende pakket-extra.

18. Wat is het verschil tussen Basis Budget, Basis Zeker en Basis Exclusief bij Zilveren Kruis?

Bij Zilveren Kruis heb je keuze uit drie basisverzekeringen. In het kort komt het erop neer dat hoe meer keuzevrijheid je wenst bij het kiezen van je zorgverlener, hoe hoger de premie is die je betaald. Op zilverenkruis.nl staat omschreven wat de inhoud hiervan is. Ook onze aanvullende verzekering en tandartsverzekering zijn er in verschillende varianten.

Wij benadrukken dat in het geval je kiest voor alleen de basisdekking je geconfronteerd kunt worden met nadelige financiële gevolgen. Wij adviseren je advies hierover op te vragen bij Zilveren Kruis / De christelijke zorgverzekeraar.

19. Hoe moet ik declareren?

Met de meeste zorgverleners heeft Zilveren Kruis, VGZ of De christelijke zorgverzekeraar afspraken gemaakt over de betaling van jouw rekening. Deze zorgverleners vind je via de zorgzoeker van Zilveren Kruis, VGZ of De christelijke zorgverzekeraar. Ze dienen de rekeningen direct in bij de zorgverzekeraar. Vervolgens betaalt Zilveren Kruis, VGZ of Pro Life de rekening aan hen uit. Het enige wat je hoeft te doen is je polisblad of zorgpas te laten zien. Als er geen afspraken zijn met de zorgverlener, kun je de originele rekening naar de verzekeraar toesturen; ook digitaal is het mogelijk om de rekening via een app in te sturen.

Wanneer je je zorgkosten declareert via Mijn Zilveren Kruis, Mijn VGZ of De christelijke zorgverzekeraar of via de declaratieapp van Zilveren Kruis, VGZ of De christelijke zorgverzekeraar, dan krijg je je vergoeding binnen 3 werkdagen op je rekening gestort.

20. Kan ik mijn eigen risico gespreid betalen?

Als je verwacht het verplicht eigen risico van € 385 volledig te gaan gebruiken, dan is het mogelijk om dit bedrag in 10 termijnen te betalen. Zo voorkom je dat je straks in één keer een groot bedrag moet betalen. Wil je gebruik maken van de mogelijkheid om gespreid te betalen? Meld je hier dan uiterlijk op 31 januari voor aan. Voorwaarden zijn dat je geen vrijwillig eigen risico hebt en je premie en zorgkosten per automatische incasso betaalt.

Heb je nog andere vragen?

Staat je vraag er niet bij? Neem dan direct contact op met Lex Joosten, Carola van der Meeren of Erianne Hoogerbrugge.

Samen sterker

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen sterker. Verus wil de aanwezige kennis, inzet, diensten en massa van een vereniging gebruiken om van elkaar te leren, (maatschappelijke) ambities waar te maken door expertise in te schakelen en schaalvoordeel te benutten. Dat is de kracht van samen.

Verus