Workshops ronde 1

1. Aanmelding en zorgplicht: hoe doe ik dat?
Angèle Knoben en Peter Dijkmans

Vind je het lastig om een aangemeld kind te weigeren? Je bent niet de enige die dit een complex onderwerp vindt. Onze workshop laat zien hoe Verus jou hierbij kan helpen. Aan de orde komen vragen als:

  • Aan welke zaken moet een school bij een aanmelding denken?
  • Hoe moet een school omgaan met te weinig plaatsingsruimte?
  • Hoe zit het met mijn zorgplicht?

Ben je geïnteresseerd? Kom dan naar de workshop over aanmelding, toelating en zorgplicht. Peter Dijkmans en Angèle Knoben vertellen waaraan je moet denken bij toelating, weigering en zorgplicht.

2. Wet bestuur en toezicht rechtspersonen
Thérèse Penders

Sinds 1 juli 2021 gelden er nieuwe regels voor de bestuurders en interne toezichthouders van alle stichtingen en verenigingen in Nederland, dus ook voor het onderwijs.

In deze workshop bespreken we de belangrijkste onderdelen van deze wet, de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen. De regels gaan onder meer over de invoering van het one-tiermodel en de raad van commissarissen, over de situatie dat er geen enkele bestuurder of interne toezichthouder meer is en over het stemrecht. En, wat te doen als er een mogelijk tegenstrijdig belang aanwezig is? Is dat goed geregeld en waar?

Aan het einde van de workshop heb je meer zicht op waar je als schoolbestuur aan moet voldoen. En of je in actie moet komen en wanneer.

3. FUWA
Kees Jansen

Sinds jaar en dag is FUWA de voorgeschreven methode binnen het onderwijs om functies te wegen en de inschaling te bepalen. Waar komt dat eigenlijk vandaan? En hoe werkt FUWASYS eigenlijk?

In deze workshop gaat Kees Jansen met je na welke mogelijkheden en onmogelijkheden FUWA kent. Hij besteedt in elk geval aandacht aan FUWA en arbeidsmarkt en de inschalingsproblemen van leraren. Daarnaast is bij het opzetten van een functieboek natuurlijk ook van belang hoe functies zich tot elkaar verhouden.

4. Actualiteiten ziekte- en arbeidsongeschiktheid
Kirsten van Boltaringen en Kicky Agbakuru

Helaas komt het binnen iedere organisatie voor, een (langdurig) zieke werknemer. Zowel werkgever als werknemer hebben in dit proces verplichtingen naar elkaar. Maar wat zijn die verplichtingen precies? Wat mag je als werkgever van je werknemer verwachten gedurende een (langdurig) ziekteproces en welke rechten heeft de werknemer? De jurisprudentie over deze onderwerpen staat niet stil.

Kirsten van Boltaringen en Kicky Agbakuru zullen in deze workshop de actuele jurisprudentie over ziekte en arbeidsongeschiktheid met je bespreken en je handvatten meegeven om de kaders uit deze jurisprudentie toe te kunnen passen op de casussen binnen jouw eigen organisatie.

Workshops ronde 2

5. Bemiddeling tussen school en ouders
Thérèse Penders en Marijn van den Berg

De relatie tussen school en ouders loopt meestal goed. Maar soms even niet. Er hoeft maar iets kleins te gebeuren en de ander lijkt onbereikbaar. Voordat je het weet zit je in een conflict. Er wordt niet meer naar elkaar geluisterd. Standpunten verharden zich. Emoties lopen hoog op. De communicatie stokt. De luiken gaan dicht. Wat kun je doen om er samen uit te komen en escalatie te voorkomen?

Tijdens deze workshop gaan we samen op zoek naar wat bemiddeling tussen school en ouders school kan betekenen. Wat kun je zelf doen om eruit te komen? Wanneer kun je bemiddeling voorstellen en wanneer nog maar even niet of helemaal niet? Wat levert bemiddeling op en hoe werkt het eigenlijk in de praktijk? We gaan actief in gesprek aan de hand van casuïstiek, zowel vanuit onze eigen praktijkervaring als (van tevoren of ter plekke) ingebracht door de deelnemers, om te ervaren wat wel en niet werkt.

Aan het eind van deze workshop heb je zicht op wat bemiddeling voor je schoolorganisatie kan betekenen en neem je enkele gesprekstools mee om direct zelf in de eigen praktijk toe te passen.

6. Medezeggenschap en communicatie
Kees Jansen en Gert Will

Het wordt steeds belangrijker: de rol van medezeggenschap in de beleidsontwikkeling bij scholen in het funderend onderwijs en de manier waarop medezeggenschap en stakeholders met elkaar communiceren.

Tijdens deze workshop wordt uitgebreid stilgestaan bij het onderwerp communicatie door medezeggenschapsorganen. De (G)MR heeft veel contacten, zowel formeel als informeel. Met het bestuur, met de toezichthouders, met de schoolleiding, met de eigen achterban, met andere MR-en. Hoe communiceer je effectief en wat wil je ermee bereiken? Wat zegt de wet hierover en wat leren we van de jurisprudentie van de Commissie voor Geschillen WMS? Al deze aspecten passeren tijdens deze workshop de revue, met als doel om na afloop meer inzicht te hebben in het waarom, wat en hoe van goede communicatie bij medezeggenschap.

Lid zijn van een medezeggenschapsraad is belangrijk werk. Wel vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Daarom moeten medezeggenschapsraadsleden professionaliseren en mogen er eisen worden gesteld aan de bijdragen van de inspraakorganen op de besluitvorming van schoolbesturen. Zij moeten nóg meer mee in de deskundigheidsbevordering van alle ‘besluitvormers’. Goede communicatie is een voorwaarde om effectief invloed te kunnen uitoefenen op het schoolbeleid.

7. Onderwijshuisvesting
Arditza de Groot en Simone Volbeda

Deze workshop is voor iedereen die te maken heeft of krijgt met vragen over de huisvesting van een schoolgebouw. In een workshop van een uur behandelen Arditza de Groot en Simone Volbeda vraagstukken die zij regelmatig in hun praktijk zien en ook actualiteiten op het gebied van onderwijshuisvesting.

8. Arbeidsrecht en grensoverschrijdend gedrag
Fenneke Scholten van Aschat en Marco De Vita

Sinds de uitzending van BOOS over The Voice is het thema (seksueel) grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer 'hot'. Veel werkgevers vragen zich af hoe zij een veilige werkomgeving kunnen creëren en hoe ver hun zorgplicht gaat. Waar moet je als werkgever op letten? En ook: wat mag er nog wél? Marco en Fenneke gaan in op dit actuele onderwerp.