Lang niet alle partijen zeggen in hun verkiezingsprogramma iets over burgerschapsonderwijs en de partijen die dat wel doen houden het in het algemeen vrij kort. Uitgewerkte visies ontbreken. De partijen die ingaan op burgerschapsonderwijs noemen met name één of enkele elementen die zij belangrijk vinden in dit onderwijs. Zo benoemen het CDA en NSC dat burgerschap leerlingen moeten bijbrengen dat mensen onderdeel zijn van een gemeenschap. De VVD spreekt over het beschermen van vrije waarden op school. Volgens deze partij moet iedere leerling en student Nederlandse normen en waarden kennen en daarnaar handelen. De ChristenUnie onderstreept het belang van vrijheid en een stevige levensbeschouwelijke basis voor burgerschapsonderwijs. Wat Volt betreft gaat het vooral over Europees burgerschap, de Europese identiteit en de Europese waarden.

Democratische rechtsstaat

Verschillende partijen noemen in het kader van burgerschapsonderwijs de democratie of de democratische rechtsstaat: GroenLinks/PvdA wil aandacht voor mediawijsheid en kennis van digitalisering als belangrijke democratische burgerschapsvaardigheden, de SP wil meer aandacht voor onze democratie met ruimte voor verschillende opvattingen, DENK gaat voor meer aandacht voor gelijke behandeling van alle Nederlanders en de waarde van onze democratische rechtsstaat, NSC wil dat alle leerlingen meekrijgen wat het betekent om vanuit een eigen overtuiging te leven in een democratische rechtsstaat, de SGP vindt dat burgerschapsonderwijs gericht moet zijn op erkenning van de democratische rechtsstaat en een respectvolle bejegening van alle mensen. In lijn met dit laatste punt vindt GroenLinks/PvdA dat burgerschap een belangrijke rol speelt bij het voorkomen van racisme, discriminatie en uitsluiting. Ook D66 ziet leren niet te discrimineren als een belangrijk element van burgerschapsonderwijs.

De VVD wil de burgerschapseisen verder aanscherpen en bestuurders sneller ontslaan als de burgerschapsopdracht niet wordt uitgevoerd. Ook wil zij controle op lesmateriaal dat ondemocratische waarden uitdraagt. De SGP is juist kritisch op de controlerende rol van de overheid. Zij vindt het ontoelaatbaar dat de overheid opvattingen van scholen gaat censureren.

Docenten worden in verband met de burgerschapsonderwijs nauwelijks genoemd. De VVD vindt dat dit onderwijs door bevoegde docenten moet worden gegeven en GroenLinks/PvdA wil dat er permanent aandacht is in bijscholing voor leraren voor de al genoemde mediawijsheid en kennis van digitalisering.

Samen geloven

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen geloven. Verus laat zich inspireren door het christelijke geloof. Dit geloof verbindt ons en draagt bij aan een inclusieve samenleving met verschillende visies op goed (samen)leven. Onze christelijke waarden kleuren het perspectief waarmee we naar de samenleving, het onderwijs en relaties kijken.

Verus
Samen leven

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen leven. Verus wil bijdragen aan een vrije, inclusieve en pluriforme samenleving. Nu en in de toekomst. Dit doen we door invulling te geven aan de vrijheid van onderwijs met geïnspireerd goed onderwijs en met oog voor maatschappelijke problemen en kansen.

Verus