De vrijheid voor onderwijs, die zich niet laat beperken tot vrijheid van richting, maar terug te zien is in de vrijheid van inrichting en de vrijheid voor professionals in het onderwijs om te handelen naar hun pedagogische inzichten.

Voor de borging van die vrijheid zijn onderwijsbestuurders onontbeerlijk; zij zijn de drager van deze vrijheid. Dat vraagt ook vrijheid voor bestuurders om een eigen invulling te geven aan goed onderwijs. Daarvoor is het noodzakelijk om af te stappen van een paradigma waarin vooral wordt gekeken naar maakbaarheid, beheersing en uitvoering. Het is inherent aan het onderwijs, aan werken met mensen, dat het onzekerheden met zich meebrengt en niet altijd te voorspellen en controleren is. Bestuurders hebben juist daarom ruimte nodig om hun eigen kleuring te kunnen geven aan onderwijs als waagstuk.

Hoe slagen we er dan in om de bestuurlijke ruimte zo in te richten dat goed onderwijs tot stand kan komen? Om antwoorden te vinden op deze vraag verkent Verus -samen met onze leden- wegen waarop bestuurders ook weer vrijheid kunnen belichamen en door kunnen geven in hun scholen. Dat doen we door publicaties, bijeenkomsten en nieuwe vormen van samenwerking. Dit alles gericht op bestuurlijke ruimte waarbinnen in vrijheid vorm kan worden gegeven aan geïnspireerd goed onderwijs.

Wil je meer weten wat Verus voor jouw school of schoolorganisatie kan betekenen op het gebied van bestuurlijke ruimte. Neem dan contact op met Sander Klaasse.