Publicatie-
datum:

27 mei 2019

Publicatiedatum: 27 mei 2019

Hoe moet je handelen bij toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen in het primair onderwijs? Onze juristen hebben dit op een rij gezet met het wettelijk kader op hoofdlijnen en een toelichting hierbij.

Vragen?

Heb je na het lezen nog vragen? Neem dan gerust contact op met onze juridische helpdesk (alleen voor leden).

Samen besturen

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen besturen. Verus wil randvoorwaarden scheppen voor geïnspireerd goed onderwijs. Dat doen we door betrokken te zijn bij elkaar en samen te verbinden als gemeenschap, met begrip voor de positie van leden die in hun eigen leergemeenschap functioneren. Bestuurlijke vraagstukken lossen we samen op, met hulp van collega-bestuurders of een adviseur.

Verus