Publicatie-
datum:

27 mei 2019

Publicatiedatum: 27 mei 2019
Identiteit Samen besturen

Hoe moet je handelen bij situaties die zich kunnen voordoen in geval van gescheiden ouders? De juristen van Verus wijzen je de weg.

Een gescheiden moeder wil haar kind op school inschrijven, maar ze heeft geen handtekening van haar ex-partner mee. Een vader komt met zijn vriendin naar het oudergesprek. Of de nieuwe partner van een ouder biedt aan het schoolzwemmen te begeleiden. Oh help, wat zijn je rechten en plichten als school? Wie heeft recht op welke informatie?

In deze wegwijzer gaan we op hoofdlijnen in op de problematiek die zich kan voordoen bij de informatieplicht van de school ten aanzien van ouders/verzorgers en gescheiden ouders in het bijzonder.

Video's

We hebben een aantal praktijksituaties nagespeeld. Handelt de directeur op de juiste manier? Onze juristen vertellen hoe het zit. De video's staan ook op YouTube.

In- en uitschrijving van een leerling

De omgangsregeling

De ouderavond

Het gebiedsverbod

Vragen?

Neem voor meer informatie of voor vragen over een specifieke casus op dit terrein, contact op met onze juridische helpdesk.

Samen besturen

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen besturen. Verus wil randvoorwaarden scheppen voor geïnspireerd goed onderwijs. Dat doen we door betrokken te zijn bij elkaar en samen te verbinden als gemeenschap, met begrip voor de positie van leden die in hun eigen leergemeenschap functioneren. Bestuurlijke vraagstukken lossen we samen op, met hulp van collega-bestuurders of een adviseur.

Verus