Publicatie-
datum:

15 mei 2014

Publicatiedatum: 15 mei 2014
Bedrijfsvoering Juridisch Samen besturen

Als je op school functiedifferentiatie toepast en niet-normfuncties ontwikkelt moet je deze functies beschrijven en waarderen met FUWA-PO. Dit functiewaarderingssysteem bestaat uit een meetsysteem en een set van voorbeeldfuncties.

De voorbeeldfuncties die je hier kunt downloaden zijn geen normfuncties. Het zijn voorbeelden van functies die in het primair onderwijs regelmatig voorkomen. Je bent dus niet verplicht om uit deze lijst te kiezen en ze hebben ook geen voorschrijvend karakter voor de functie-inhoud.

In het voorbeeldmateriaal van FUWA-PO zijn managementfuncties, docentenfuncties en onderwijsondersteunende functie opgenomen.

Lijst van extra voorbeeldfuncties

Naast deze voorbeeldfuncties is er ook een set van extra voorbeeldfuncties ontwikkeld. Deze zitten niet als voorbeeldmateriaal in FUWA-PO, maar kunnen wel dienen als toetsing. Als lid van Verus kun je ze opvragen bij Wim Voorwinden.

Functiebeschrijvingen op maat

Wil je functiebeschrijvingen die op maat zijn gemaakt voor je organisatie, dan kun je een beroep doen op onze adviseur Wim Voorwinden. Wij helpen je ook graag bij het vormgeven van de functiemix en de zorgvuldige invoering hiervan in je organisatie.

Download hier het bestand

Op de aanvraag van deze publicatie is de privacyverklaring van Verus van toepassing. Zie voor meer informatie onze privacyverklaring.

Velden met * zijn verplicht.

Samen besturen

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen besturen. Verus wil randvoorwaarden scheppen voor geïnspireerd goed onderwijs. Dat doen we door betrokken te zijn bij elkaar en samen te verbinden als gemeenschap, met begrip voor de positie van leden die in hun eigen leergemeenschap functioneren. Bestuurlijke vraagstukken lossen we samen op, met hulp van collega-bestuurders of een adviseur.

Verus