Publicatiedatum: 15 mei 2014

De voorbeeldfuncties die u hier kunt downloaden zijn geen normfuncties. Het zijn voorbeelden van functies die in het primair onderwijs regelmatig voorkomen. U bent dus niet verplicht om uit deze lijst te kiezen en ze hebben ook geen voorschrijvend karakter voor de functie-inhoud.

In het voorbeeldmateriaal van FUWA-PO zijn managementfuncties, docentenfuncties en onderwijsondersteunende functie opgenomen.

Lijst van extra voorbeeldfuncties

Naast deze voorbeeldfuncties is er ook een set van extra voorbeeldfuncties ontwikkeld. Deze zitten niet als voorbeeldmateriaal in FUWA-PO, maar kunnen wel dienen als toetsing. Als lid van Verus kunt u ze opvragen bij Kees Jansen.

Functiebeschrijvingen op maat

Wilt u functiebeschrijvingen die op maat zijn gemaakt voor uw organisatie, dan kunt u een beroep doen op onze SPO-gecertificeerde adviseur. Wij helpen u ook graag bij het vormgeven van de functiemix en de zorgvuldige invoering hiervan in uw organisatie.

SPO-gecertificeerde adviseur