Publicatie-
datum:

11 november 2020

Publicatiedatum: 11 november 2020
Identiteit Onderwijs en samenleving Samen leven

Ideeën om er samen de moed in te houden in deze soms wat donkere tijd met wisselende coronamaatregelen. Om echt met elkaar in verbinding te blijven, om het vol te houden en de vreugde te bewaren.

Juist in een tijd waarin je je handen vol hebt aan het ‘draaiend houden’ van de school is er meer behoefte aan goede zorg voor de binnenkant van de organisatie. Het anticiperen op wisselende maatregelen vraagt om een regelmodus en om continue aanpassing. Het kost veel energie en doet een extra beroep op de passie en betrokkenheid van iedereen in het onderwijs. Het is daardoor ook vermoeiend en het vraagt extra inspanning om echt met elkaar in verbinding te blijven. Gewoon, om het vol te houden en waar mogelijk ook de vreugde te bewaren. Eigenlijk vraagt het om ‘ziel-zorg’ voor de school. En dat valt niet altijd mee.

Lichtpuntjes

Om er samen de moed in te houden, hebben we een aantal ideeën op een rij gezet die daar mogelijk bij kunnen helpen. Noem het ‘licht-zinnigheid’, met naast inhoudelijke onderwerpen ook ingrediënten als humor en positiviteit. Om lichtpuntjes te zien en te waarderen waar het goed gaat. Om verbinding te zoeken en het goede gesprek te blijven voeren. Misschien helpt het om goed en geïnspireerd onderwijs te blijven bieden in een soms wat donkere tijd. En om jullie eigen ideeën en creativiteit extra aan te wakkeren.

Heb je eigen ideeën of wil je good practices delen, laat het ons weten via Pim Kalkman.

Samen leven

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen leven. Verus wil bijdragen aan een vrije, inclusieve en pluriforme samenleving. Nu en in de toekomst. Dit doen we door invulling te geven aan de vrijheid van onderwijs met geïnspireerd goed onderwijs en met oog voor maatschappelijke problemen en kansen.

Verus