Publicatiedatum: 27 juni 2018

In augustus 2014 is de Wet passend onderwijs ingevoerd. Deze wet verplicht schoolbesturen samen te werken in samenwerkingsverbanden om elk kind in de regio van passend onderwijs te voorzien.

Deze samenwerking is geen vanzelfsprekendheid. Dat bleek uit de vele vragen die adviseurs van Verus hierover kregen. Vragen zoals:

  • Op welke manier organiseren we als samenwerkingsverband op een juiste manier de verplichte scheiding tussen besturen en intern toezichthouden?
  • En, op welke manier kunnen wij het samenwerken tussen de schoolorganisaties in een samenwerkingsverband bevorderen?

Dit onderzoek wil licht werpen op deze samenwerking. Het zal aandacht besteden aan factoren die van invloed zijn op de samenwerking van verschillende autonoom functionerende schoolbesturen.

De volgende onderzoeksvraag staat centraal:

Welke factoren in een samenwerkingsverband passend onderwijs beïnvloeden de samenwerking in zo’n verband en hoe zijn deze van invloed op het behalen van de doelen van het verband?