Publicatiedatum: 11 december 2019

In de Overlegraad PO-VO is in 2019 uitgebreid gesproken over de thematiek van de regionale samenwerking. Er is de laatste jaren veel meer aandacht ontstaan voor de brede maatschappelijke opgave van het onderwijs. Die maatschappelijke opgave vraagt om samenwerking.

Deze noodzaak wordt versterkt door o.a. de daling van het leerlingenaantal in grote delen van het land en het grote en acute lerarentekort. Tegen deze achtergrond heeft de Overlegraad PO-VO deze notitie uitgewerkt.

Met deze notitie willen de deelnemende organisaties de bereidheid tot samenwerking stimuleren en ondersteunen.

Overlegraad PO-VO

Sinds een aantal jaren komen vertegenwoordigers van de PO-Raad, VO-raad (de beide sectorraden) en ISBO, LVGS, VBS, Verus, VGS en VOS-ABB (de profielorganisaties) een aantal keren per jaar bijeen om met elkaar te spreken over thema’s die voor de beide sectoren, de besturen, scholen, leerkrachten, ouders en leerlingen van belang zijn. Dit overlegorgaan heet de Overlegraad PO-VO.