Publicatiedatum: 14 juni 2016

Geactualiseerde versie

Voor de zomervakantie van 2019 is een onderdeel uit bijlage 3 ‘model brief schorsen leerling’ die hoort bij het protocol geschrapt. Omwille van de spoedeisendheid van een schorsing is de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het schorsingsbesluit verwijderd. Ook de te volgen procedure is uit de modelbrief gehaald.

Copyright © Verus

Op het 'Protocol time-out, schorsen, verwijderen en onaanvaardbaar gedrag ouders' van Verus rust een copyright.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij onze juridische helpdesk. Hebt u opmerkingen of suggesties in relatie tot dit protocol, dan kunt u terecht bij Angèle Knoben.