Publicatie-
datum:

6 maart 2023

Publicatiedatum: 6 maart 2023

Het is voor schoolbesturen en schoolleiders in het primair en speciaal onderwijs van belang om een helder beleid te hebben voor de toelating, de schorsing en de verwijdering van leerlingen. In dit modelprotocol voor het voor het primair onderwijs zijn niet alleen procedures voor besluiten op deze gebieden beschreven maar ook voor de time-out van leerlingen en hoe omgaan kan worden met onaanvaardbaar gedrag van ouders. De bevoegdheden van de schooldirecteur en het bestuur komen ook aan de orde.

Geactualiseerde versie

In maart 2023 is het geactualiseerde protocol gepubliceerd met de naam: 'Aanmelding, toelating, time-out, schorsing, verwijdering en ontoelaatbaar gedrag ouders voor PO, SBO en (V)SO'.

Momenteel wordt gewerkt aan het modelprotocol voor het voortgezet onderwijs (VO). Zodra dit document gereed is, wordt deze geplaatst op de website en wordt dit gemeld in onze nieuwsbrief.

Copyright © Verus

Op het protocol 'Aanmelding, toelating, time-out, schorsing, verwijdering en ontoelaatbaar gedrag ouders voor PO, SBO en (V)SO' van Verus rust een copyright.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je terecht bij onze juridische helpdesk. Heb je opmerkingen of suggesties in relatie tot dit protocol, dan kun je terecht bij Peter Dijkmans of Angèle Knoben.

Download 'Protocol'

Op de aanvraag van deze publicatie is de privacyverklaring van Verus van toepassing. Zie voor meer informatie onze privacyverklaring.

Velden met * zijn verplicht.

Op dit e-mailadres ontvang je de bevestiging van je aanvraag.