Publicatie-
datum:

27 april 2020

Publicatiedatum: 27 april 2020
Onderwijs en samenleving Samen besturen

Hoe lukt het scholen om het partnerschap met ouders echt vorm te geven, ook bij passend onderwijs? Dat is het speerpunt van dit onderzoek van Sardes in opdracht van Verus, met onder meer inkijkjes bij zes voorbeeldscholen.

We hebben dit onderzoek naar pedagogisch partnerschap bij passend onderwijs laten doen in nauw contact met de expertgroep passend onderwijs. Belangrijke onderliggende vragen voor het onderwijsveld zijn:

  • Hoe kun je als school met ouders een waardevolle dialoog voeren?
  • Hoe praat je met elkaar over ieders verwachtingen en verantwoordelijkheden?
  • Met andere woorden: Hoe kunnen scholen pedagogisch partnerschap bij passend onderwijs vormgeven?

Een vraagstuk dat van belang is voor alle po, vo en (v)so scholen, onafhankelijk van richting, denominatie of regio.

Samen besturen

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen besturen. Verus wil randvoorwaarden scheppen voor geïnspireerd goed onderwijs. Dat doen we door betrokken te zijn bij elkaar en samen te verbinden als gemeenschap, met begrip voor de positie van leden die in hun eigen leergemeenschap functioneren. Bestuurlijke vraagstukken lossen we samen op, met hulp van collega-bestuurders of een adviseur.

Verus