Publicatiedatum: 29 oktober 2018

Achtergrond hiervan is een nota van de Onderwijsraad waarin het belang van persoonsvorming en socialisatie naast dat van kwalificatie wordt onderstreept.

In de opzet van het onderzoek is aansluiting gezocht bij recent kwantitatief onderzoek naar het belang dat ouders toekennen aan opvoedingsdoelen. Het hier beschreven onderzoek is bedoeld om deze bevindingen te verdiepen door middel van gesprekken met ouders.

In totaal is er met 33 ouders gesproken, in 19 interviews, op 9 verschillende scholen in PO en VO, zowel katholiek als christelijk. De respondenten zijn voor het merendeel intensief bij de school betrokken ouders en goed op de hoogte van wat zich op school
afspeelt.

Inclusief beknopte samenvatting en conclusies.

Oktober 2018