Publicatie-
datum:

29 oktober 2018

Publicatiedatum: 29 oktober 2018
Identiteit Samen leven

Onderzoek in opdracht van Verus naar de visie van ouders op brede onderwijskwaliteit. Uitgevoerd door Kaski, onderzoekscentrum religie en samenleving aan de Radboud Universiteit.

Achtergrond hiervan is een nota van de Onderwijsraad waarin het belang van persoonsvorming en socialisatie naast dat van kwalificatie wordt onderstreept. In de opzet van het onderzoek is aansluiting gezocht bij recent kwantitatief onderzoek naar het belang dat ouders toekennen aan opvoedingsdoelen. Het hier beschreven onderzoek is bedoeld om deze bevindingen te verdiepen door middel van gesprekken met ouders.

In totaal is er met 33 ouders gesproken, in 19 interviews, op 9 verschillende scholen in PO en VO, zowel katholiek als christelijk. De respondenten zijn voor het merendeel intensief bij de school betrokken ouders en goed op de hoogte van wat zich op school afspeelt. Inclusief beknopte samenvatting en conclusies.

Samen leven

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen leven. Verus wil bijdragen aan een vrije, inclusieve en pluriforme samenleving. Nu en in de toekomst. Dit doen we door invulling te geven aan de vrijheid van onderwijs met geïnspireerd goed onderwijs en met oog voor maatschappelijke problemen en kansen.

Verus