Publicatie-
datum:

25 augustus 2014

Publicatiedatum: 25 augustus 2014
Bedrijfsvoering Juridisch Samen besturen

Op elke school wordt gewerkt met elektronische informatie- en communicatiemiddelen. Hier treft u een model aan met gedragsregels voor het verantwoord gebruik van deze EIC-middelen door het personeel.