Publicatie-
datum:

12 september 2022

Publicatiedatum: 12 september 2022

De stageovereenkomst is een contract tussen uw school voor voortgezet onderwijs en het stagebedrijf waar uw leerlingen stage lopen. Dit model voldoet aan de eisen die verzekeraars daaraan stellen.

Als een leerling schade veroorzaakt aan het stagebedrijf (bijv. de leerling beschadigt een scooter of laat gereedschap vallen), dan is dat niet meer gedekt onder de schoolverzekering. Het stagebedrijf zal voor dit soort schades zelf de nodige verzekeringen moeten hebben of de schade voor eigen rekening nemen.

Aansprakelijkheidsverzekering

In het geval een leerling schade veroorzaakt aan derden (bijv. de klanten van het stagebedrijf) dan kan deze schade nog steeds wel gemeld worden op de aansprakelijkheidsverzekering van de school. Het blijft wel belangrijk dat de model-stageovereenkomst vo gehanteerd wordt. Deze sluit aan op de verzekeringsvoorwaarden (zie ook verusverzekeringen.nl).

Als de leerling zelf schade heeft dan is de ongevallenverzekering van de school van toepassing. Daarnaast kan, wanneer de schade is ontstaan door toedoen van het stagebedrijf, het stagebedrijf hiervoor aansprakelijk worden gesteld. En nu maar hopen dat het tekort aan stageplekken verder blijft dalen en dat de leerlingen een leuke en leerzame stageperiode tegemoet gaan!