Publicatie-
datum:

14 december 2022

Publicatiedatum: 14 december 2022
Onderwijs en samenleving Samen besturen

Een verkennend onderzoek naar de wijze waarop schoolbesturen aspecten van de meritocratische samenleving ervaren in het onderwijs en de rol die de drie doeldomeinen en de identiteit van het bestuur spelen in het voeren van beleid met betrekking tot dit vraagstuk.

Download hier de Masterthesis

Op de aanvraag van deze publicatie is de privacyverklaring van Verus van toepassing. Zie voor meer informatie onze privacyverklaring.

Velden met * zijn verplicht.

Samen besturen

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen besturen. Verus wil randvoorwaarden scheppen voor geïnspireerd goed onderwijs. Dat doen we door betrokken te zijn bij elkaar en samen te verbinden als gemeenschap, met begrip voor de positie van leden die in hun eigen leergemeenschap functioneren. Bestuurlijke vraagstukken lossen we samen op, met hulp van collega-bestuurders of een adviseur.

Verus