Publicatie-
datum:

25 juni 2018

Publicatiedatum: 25 juni 2018

Onderzoek in opdracht van Verus naar de verschillen in identiteit van katholieke basisscholen. Er zijn 4 typen scholen te onderscheiden op basis van beleid en de religieuze achtergrond van de leerlingen. Uitgevoerd door Kaski, onderzoekscentrum religie en samenleving aan de Radboud Universiteit.

Identiteit is uitdrukking van het karakter van de school. Heel het onderwijs dat de school biedt en alles wat hierin plaats vindt, is uitdrukking van de identiteit van de school: het mentoraat, het wiskundeonderwijs, de conciërge die leerlingen welkom heet, de excursies die de school organiseert, en (natuurlijk ook) het levensbeschouwelijk onderwijs, het onderwijs in waarden en normen en levensbeschouwelijke activiteiten.

Tussen katholieke basisscholen bestaan verschillen in identiteit. Er is niet één identiteit en niet één type katholieke school. Dit onderzoek laat dat zien. De onderzoekers hebben een typologie ontworpen op basis van beleid en de religieuze achtergrond van de leerlingen. Dit levert vier typen katholieke scholen op:

  1. traditiescholen
  2. cultuurkatholieke scholen
  3. profielscholen
  4. diversiteitscholen