Publicatie-
datum:

25 augustus 2014

Publicatiedatum: 25 augustus 2014
Juridisch Samen leven

Elke school werkt met elektronische informatie- en communicatiemiddelen. Hier tref je een model aan met gedragsregels voor het verantwoord gebruik van deze EIC-middelen door leerlingen (en ouders).

Samen leven

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen leven. Verus wil bijdragen aan een vrije, inclusieve en pluriforme samenleving. Nu en in de toekomst. Dit doen we door invulling te geven aan de vrijheid van onderwijs met geïnspireerd goed onderwijs en met oog voor maatschappelijke problemen en kansen.

Verus