Publicatie-
datum:

25 juni 2018

Publicatiedatum: 25 juni 2018
Bestuur en samenwerking Samen besturen

Deze handreiking informeert schoolbesturen over het vormen van een formele samenwerkingsschool. Met aandacht voor wettelijk verplichte statutaire waarborgen, waaronder de identiteitscommissie.

Sinds 1 januari 2018 gelden er andere regels voor het vormen van een samenwerkingsschool. Het is gemakkelijker om een samenwerkingsschool te vormen, terwijl er wel nieuwe verplichtingen bijkomen. De bestaande mogelijkheden tot samenwerking tussen openbaar en bijzonder onderwijs ('informele' samenwerkingsschool) blijven bestaan.

De handreiking is gezamenlijk opgesteld door: PO-Raad, VO-raad, Verus, VOS/ABB en VBS.