Publicatie-
datum:

25 juni 2018

Publicatiedatum: 25 juni 2018
Bestuur en samenwerking Samen besturen

Deze handreiking informeert schoolbesturen over het vormen van een formele samenwerkingsschool. Met aandacht voor wettelijk verplichte statutaire waarborgen, waaronder de identiteitscommissie.

Sinds 1 januari 2018 gelden er andere regels voor het vormen van een samenwerkingsschool. Het is gemakkelijker om een samenwerkingsschool te vormen, terwijl er wel nieuwe verplichtingen bijkomen. De bestaande mogelijkheden tot samenwerking tussen openbaar en bijzonder onderwijs ('informele' samenwerkingsschool) blijven bestaan.

De handreiking is gezamenlijk opgesteld door: PO-Raad, VO-raad, Verus, VOS/ABB en VBS.

Samen besturen

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen besturen. Verus wil randvoorwaarden scheppen voor geïnspireerd goed onderwijs. Dat doen we door betrokken te zijn bij elkaar en samen te verbinden als gemeenschap, met begrip voor de positie van leden die in hun eigen leergemeenschap functioneren. Bestuurlijke vraagstukken lossen we samen op, met hulp van collega-bestuurders of een adviseur.

Verus