Publicatie-
datum:

8 oktober 2014

Publicatiedatum: 8 oktober 2014
Identiteit Samen geloven

Deze handreiking is bedoeld als richtinggevend kader voor de inhoud en de vorm van het examenvak Godsdienst/Levensbeschouwing op havo/vwo-scholen.

Samen geloven

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen geloven. Verus laat zich inspireren door het christelijke geloof. Dit geloof verbindt ons en draagt bij aan een inclusieve samenleving met verschillende visies op goed (samen)leven. Onze christelijke waarden kleuren het perspectief waarmee we naar de samenleving, het onderwijs en relaties kijken.

Verus