Publicatie-
datum:

8 maart 2017

Publicatiedatum: 8 maart 2017

Een onderzoek naar hoe anno 2016 docenten godsdienst/levensbeschouwing zichzelf en hun vak zien, nu en in de toekomst. In opdracht van Verus, door dr. Gerdien Bertram-Troost (VU) en drs. Taco Visser, oud-medewerker bij Verus en voorzitter van de vereniging voor docenten levensbeschouwing en godsdienst (VDLG).

Je krijgt antwoord op vragen als:

  • Wat is de meest gebruikte naam voor dit vak in het protestants-christelijk onderwijs: godsdienst of levensbeschouwing?
  • Welke doelen en inhouden komen het meest voor in dit vak: kennis of vorming?
  • Hoeveel docenten godsdienst/levensbeschouwing op katholieke scholen is zelf katholiek?
  • Hoeveel procent van deze vakdocenten ziet zichzelf eigenlijk als religieus?
  • Hoeveel procent van deze vakdocenten wil een verplicht vak godsdienst/levensbeschouwing op alle scholen in Nederland, bijzonder en openbaar?
  • Hoeveel procent van deze vakdocenten wil landelijke eindtermen voor dit verplichte vak?
  • Hoeveel procent eigen ruimte en onderwijsvrijheid willen deze vakdocenten daarnaast?