Publicatie-
datum:

8 maart 2017

Publicatiedatum: 8 maart 2017
Identiteit Samen geloven

Een onderzoek naar hoe anno 2016 docenten godsdienst/levensbeschouwing zichzelf en hun vak zien, nu en in de toekomst. In opdracht van Verus, door dr. Gerdien Bertram-Troost (VU) en drs. Taco Visser, oud-medewerker bij Verus en voorzitter van de vereniging voor docenten levensbeschouwing en godsdienst (VDLG).

Je krijgt antwoord op vragen als:

  • Wat is de meest gebruikte naam voor dit vak in het protestants-christelijk onderwijs: godsdienst of levensbeschouwing?
  • Welke doelen en inhouden komen het meest voor in dit vak: kennis of vorming?
  • Hoeveel docenten godsdienst/levensbeschouwing op katholieke scholen is zelf katholiek?
  • Hoeveel procent van deze vakdocenten ziet zichzelf eigenlijk als religieus?
  • Hoeveel procent van deze vakdocenten wil een verplicht vak godsdienst/levensbeschouwing op alle scholen in Nederland, bijzonder en openbaar?
  • Hoeveel procent van deze vakdocenten wil landelijke eindtermen voor dit verplichte vak?
  • Hoeveel procent eigen ruimte en onderwijsvrijheid willen deze vakdocenten daarnaast?

Samen geloven

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen geloven. Verus laat zich inspireren door het christelijke geloof. Dit geloof verbindt ons en draagt bij aan een inclusieve samenleving met verschillende visies op goed (samen)leven. Onze christelijke waarden kleuren het perspectief waarmee we naar de samenleving, het onderwijs en relaties kijken.

Verus